Середа, 23.05.2018, 22:19
Вітаю Вас Гість | RSS

Кунцівська школа    
ВІРТУАЛЬНИЙ МЕТОДИЧНИЙ КАБІНЕТ

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Каталог файлів

Головна » Файли » Уроки » історія і право

Морально-правові технології
[ Викачати з сервера (55.0Kb) ] 20.12.2015, 16:36

МОРАЛЬНО-ПРАВОВІ ТЕХНОЛОГІЇ
Опис і рекомендації щодо застосування.

РОЛЬОВА ГРА

Невелика п’єса, що ставиться учнями. Як правило, в її основі лежить імпровізація, мета — інсценізувати незвичні для учнів ситуації та події юридичного характеру. Рольові ігри сприяють кращому розумінню цих ситуацій, а також формуванню співучасті щодо тих, про кого йдеться у грі. Наприклад, у рольовій грі про грабіж учні, виконуючи роль жертви, набувають навичок ситуативно відчувати, що означає бути жертвою злочину, правильно поводитись у подібній ситуації.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
Технології превентивного виховання
Технології опрацювання дискусійних питань

РОБОТА В ПАРАХ І ГРУПАХ

Надає учням більші можливості для участі у співпраці. Може бути доцільною, за потреби генерувати велику кількість ідей за невеликий проміжок часу або осмислити абстрактні поняття на основі власного досвіду. Перш ніж усім класом обговорювати право на життя, дайте кожній парі чи групі по п’ять хвилин для розв’язання проблеми: «Чи маємо ми право за якихось обставин позбавити людину життя?».

МОЗКОВИЙ ШТУРМ (БРЕЙНСТОРМІНГ)

Метод заохочення творчої активності та швидкого генерування великої кількості ідей. Можна застосовувати для розв’язання конкретних проблем або знаходження відповіді на запитання. Клас може розпочати вивчення права на громадянство з мозкового штурму після запитання: «Які підстави, на вашу думку, повинен мати уряд, щоб позбавити когось громадянства?».

Ситуації, в яких варто застосовувати:

Знайти розв’язання проблеми. У разі конфлікту між учнями запропонуйте класові відшукати всі можливі способи його залагодження, які не передбачали б насильства.

Подати нову тему. Хай учні назвуть усе, що вони вже знають із цієї теми. Таким чином можна викликати інтерес і визначити рівень обізнаності.

Виконати вправу на творчість. Запропонуйте учням продумати можливі варіанти закінчення незавершеної історії.

МЕТАФОРИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ

Метод розроблений на основі «мозкового штурму». Суть у виконанні такої послідовності дій:

1) первісна постановка проблеми;

2) аналіз проблеми і повідомлення необхідної вступної інформації (здійснює кожен учасник освітнього процесу);

3) пошук способів розв’язання вирішення проблеми (учасники освітнього процесу пропонують різні варіанти, при цьому коментують пропозиції);

4) переформулювання проблеми (кожен робить самостійно відповідно до свого розуміння);

5) спільний вибір одного з переформульованих варіантів проблеми (первісний варіант тимчасово відкладається);

6) висування образних аналогій (символічних і особистісних);

7) «припасування» підходів до рішення або готових рішень до вимог, закладених у постановці проблеми (учасники освітнього процесу визначають розв’язання поставленої проблеми або ж варто обрати новий підхід, а може, й відкласти рішення на певний час).

Специфічною рисою методу є побудова пошукової діяльності як принципово спільної. Обговорення і відбір за характером — образно-емоційний, в обстановці тісної міжособистісної взаємодії.

ДИСКУСІЯ

Дає можливість виявити, яку позицію вчителі та учні займають щодо правознавчих проблем, зокрема прав людини. Це є важливим при вивченні прав людини, оскільки, крім засвоєння інформації про факти, учні повинні усвідомити проблему в цілому. Обговорення надає можливість навчитися слухати співрозмовника, говорити по черзі, а також набути інших навиків роботи в колективі, без яких виробити в собі повагу до закону, до прав інших людей неможливо.

Щоб дискусія була відвертою, важливо створити в класі атмосферу довіри і взаємоповаги. Зокрема складанням «Правил дискусії», над якими повинні працювати всі учні. Це найкраще робити на початку навчального року, коли саме встановлюються норми поведінки.

ОПИТУВАННЯ

Усі вчителі щодня ставлять запитання, але які вони? Часто це запитання типу «Що я щойно сказав (сказала)?» — щоб проконтролювати клас або покепкувати з нього. Нерідко мають місце так звані закриті запитання. Вони передбачають тільки одну правильну відповідь і використовуються для перевірки знань. Для обговорення правознавчих тем, проблем прав людини в різних видах діяльності доцільно використовувати відкриті запитання, які заохочують учнів, навіть молодших, брати активну участь в обговоренні і вчитись аналізувати. Після певного тренування ви легко їх засвоїте. Головне — спитайте себе: «Чого я очікую від цього обговорення? Відповідей «так-ні» чи відвертої цікавої дискусії?».

Приклади відкритих запитань:

● Гіпотетичні запитання: «Що ви зробили б чи подумали, коли б...?». Такі запитання допомагають учням уявити ситуацію і стимулюють думку.

● Роздуми: «Як ми могли б допомогти розв’язати цю проблему?»

● Заохочення: «Цікаво, і що потім?» Такі запитання дають учням нагоду розкрити свої погляди і власний життєвий досвід.

● З’ясування позиції: «Що ти думаєш або відчуваєш з приводу...?» Це доводить учням, що їхня думка є важливою і цікавою для вас.

● Розслідування: «Чому ти так думаєш?». Якщо це запитання поставлено не агресивно, воно може допомогти учням вникнути в проблему і пояснити (проаналізувати) свої погляди.

● Уточнення (підбиття підсумку): «Чи маю я рацію, коли скажу, що, на твою думку...?». Підсумовуючи сказане учнем і перевіряючи, чи правильно ви його зрозуміли, ви допомагаєте іншим учням замислитися, чи згодні вони з тим, що було сказано.

● Пошук згоди: «Чи погоджується більшість із нас із тим, що...?» Таким запитанням можна розпочати дискусію або завершити її. Ставлячи запитання типу: «Чи ми вже вичерпали цю тему?», можна отримати загальну згоду перейти до наступної теми.

Нарешті, намагайтесь уникати запитань з хитринкою або підказкою, як «Хтось має рацію, чи не так?». Це відбиває бажання брати участь в обговоренні. Треба уникати надто великої кількості питань, їх двозначності.

Пам’ятайте! Якщо ви час від часу кивнете головою, усміхнетесь або хоча б сядете поруч із учнями за парту — все це позитивно вплине на якість відповідей.

ВИКОНАННЯ ПРОЕКТІВ

Самостійне дослідження учнями окремих тем протягом певного проміжку часу, яке завершується написанням підсумкової роботи. Виконання проектів може бути корисним для викладання правознавчого курсу, оскільки воно:

допомагає учням прослідкувати взаємозв’язок між різними предметами, а також між шкільними дисциплінами і навколишнім світом;

дає учням практичні навички в організації власної діяльності, плануванні часу і роботі за виробленим графіком;

дозволяє під наглядом учителя самим контролювати своє навчання;

створює можливості для співпраці учнів одне з одним і з різними людьми поза школою;

дає учням практичні навички публічної презентації та захисту власних знахідок і думок.

МЕТОД «ГУДІННЯ ВУЛИКА»

Використовується для зміни темпу уроку чи години спілкування. Наприклад, після довгої промови вчителя варто надати можливість учням поговорити в парах або групах.

Скажіть учням, що протягом п’яти хвилин вони можуть реагувати на те, що було сказано чи продемонстровано, обмінюватися враженнями або обговорити те, що їм було незрозуміле. Після пожвавленого обговорення групами або парами можна запропонувати їм обмінятися думками або запитаннями з усім класом.

ВИКОРИСТАННЯ МАЛЮНКІВ

Малювання в класі може бути використане для того, щоб навчити учнів спостерігати і співпрацювати, розвивати їхню уяву, виховати співчуття до людей, зображених на малюнках або для знайомства з іншими учнями класу. Малювання може бути корисним під час вивчення прав людини, оскільки учнівські роботи можуть бути виставлені в школі і таким чином поширювати висловлені в них ідеї серед інших учнів.

МАЛЮНКИ І СВІТЛИНИ (ФОТОГРАФІЇ)

На однакових малюнках і світлинах зображення ідентичне, проте воно сприймається кожним по-своєму. Саме це й може бути прекрасною ілюстрацією того, наскільки неоднаково ми сприймаємо світ.

КАРИКАТУРИ І КОМІКСИ

Карикатури і комікси (серія малюнків з короткими текстами, що утворюють розповідь) — засоби вагомого впливу на молодь. Вони можуть розважати, інформувати або формувати упередження та стереотипи. Способи використання їх у школі найрізноманітніші. Наприклад, готуючись обговорити висвітлення проблеми насильства в засобах масової інформації, запропонуйте учням підрахувати, скільки епізодів насильства з’являється в карикатурах і коміксах щотижня. Для виховання законослухняності, поширення ідеї прав людини серед учнів всієї школи можна також використовувати карикатури, намальовані самими учнями.

ВІДЕО

Такі організації, як Рада Європи і Міжнародна Амністія, випустили відеокасети для використання в школі. Корисними можуть бути також уривки теленовин та документальних стрічок. Якщо учні обробляють інформацію, яку отримують через відео, то вони швидше запам’ятовують її. Наприклад, вони можуть використати уяву і написати щоденник людини, яку побачили у відеофільмі, або покласти його зміст в основу дискусії.

ГАЗЕТИ

Інколи нам трапляються суб’єктивні репортажі, в основі яких лежать стереотипи та упередження. Аналіз таких упереджень у газетах дає змогу навчити учнів побачити їх у повсякденному житті і вміти протистояти їм. Такий вид діяльності також вдосконалює комунікативні здібності учнів.

ІНТЕРВ’ЮВАННЯ

Навчаючи прав людини, ми можемо знайти букву закону в книжках, але конкретні приклади використання таких прав ми повинні шукати навколо себе. Якщо клас вивчає права дитини, то батьки й інші родичі учнів можуть стати важливим джерелом інформації про ті зміни, які сталися в житті дітей з плином часу. Це спосіб залучити широкі суспільні кола до роботи школи, пов’язати вивчення прав людини з реальним життям, а також удосконалювати вміння спілкуватися з різними людьми.

АСОЦІАТИВНИЙ ЗВ’ЯЗОК

Може бути використаний на першому етапі роботи над темою, щоб з’ясувати, наскільки учні з нею обізнані, і на останньому, щоб установити, що саме вони засвоїли.

ВІДТВОРЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ

Можливість проникнути в суть інформації і зрозуміти її дає відтворення інформації в іншій формі. Наприклад, можна послухати оповідання, а тоді зобразити його в малюнках. Учні змушені будуть виділити в оповіданні головне і вирішити, як передати його на малюнку. Вони повинні аргументувати це таким чином: «Я збираюся передати це в такій формі тому, що...». Методика дозволяє розвивати уяву так само, як і вміння спостерігати, виділяти головне і робити висновки.

Пропозиції щодо видів відтворюваної інформації:

— радіовистава, записана на плівку;

— коротке письмове оповідання;

— оповідання у формі коміксу.


Категорія: історія і право | Додав: Nicolaj | Теги: Добро, зло
Переглядів: 369 | Завантажень: 9 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *:
Пошук
Реклама

Copyright Кунцівська ЗОШ I-III ступенів © 2018