Четвер, 13.12.2018, 19:20
Вітаю Вас Гість | RSS

Кунцівська школа    
ВІРТУАЛЬНИЙ МЕТОДИЧНИЙ КАБІНЕТ

Статистика

Онлайн всього: 4
Гостей: 4
Користувачів: 0

Каталог файлів

Головна » Файли » Уроки » хімія та біологія

Узагальнення знань на уроках хімії
[ Викачати з сервера (426.5 Kb) ] 15.10.2018, 13:23
УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА СИСТЕМАТИЗАЦІЇ ЗНАНЬ УЧНІВ НА УРОКАХ ХІМІЇ

Автор: Віталій Кваша

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
Конспект уроку з хімії у 10 класі
Уроки хімії, 9 кл. (№ 1-6)
Уроки хімії, 9 кл. (№ 7-12)
Практичні роботи з хімії

У реальному педагогічному процесі обов’язково присутніми на кожному уроці етапами є актуалізація, формування понять і способів дій та застосування засвоєного. Саме ці компоненти забезпечують на уроці необхідні та достатні умови для засвоєння учнями програмового матеріалу та активізації розумової діяльності при виконанні самостійних робіт.

Продумування кожного етапу уроку в сучасних умовах реформування освіти набуває ще більш важливого значення, оскільки дидактичною одиницею засвоєння є не конкретний урок, а ціла тема чи розділ.

Важливими на етапі оцінювання, самооцінювання учнів є уроки узагальнення і систематизації знань, націлені на розв’язання таких дидактичних завдань:

1) встановлення рівня володіння теоретичними знаннями і методами пізнавальної діяльності;

2) перевірка і оцінка знань, умінь учнів з програмного матеріалу.

Такі уроки виконують кілька педагогічних функцій:

1) стимулюють учнів до систематичного повторення великих тем, розділів, блоків навчального матеріалу;

2) дають можливість усвідомити системний характер теми;

3) допомагають поступово опановувати досвідом перенесення знань у практику в нестандартній ситуації.

Важливим моментом таких уроків є діагностика рівня навченості учнів та корекція стану навченості в процесі навчання відповідно до діагностики.

Особливим етапом уроків систематизації знань є самодіагностика учнями власних досягнень, що дає змогу чітко визначити власний рівень можливостей та більш вмотивовано працювати з різнорівневими завданнями. Для цього бажано використовувати мікротести, які б містили завдання різного рівня складності, були б лаконічними за змістом, не вимагали тривалого розв’язку (до 5 хвилин).

Картки з мікротестами повинні бути багаторазового використання. До завдань необхідно включати 3-4 завдання із початкового й середнього рівнів, що забезпечить можливість залучення до роботи учнів, які потребують додаткової уваги. Для зразка можна навести зміст деяких мікротестів.

 

Тема. КАРБОНОВІ КИСЛОТИ, 11 клас

1. Показати розподіл електронної густини в молекулі

2. Чим пояснити зменшення розчинності кислот в гомологічному ряду:

а) впливом радикала на карбоксильну групу;

б) впливом гідроксильної групи на карбоксильну групу.

3. Речовина складу C2H4O2

а) альдегід;б) спирт;в) кислота.

4. Загальна формула кислот R — СООН . Яке значення R для валеріанової кислоти:

а) С6Н13;б) С4Н9;в) С5Н11?

5. У гомологічному ряду кислот здатність відщеплювати Н

а) зростає; б) спадає.

6. Речовини:

СН3 — СН2 — СН2 — СН2 — СООН,

СН3 — СН2 — СН — СООН

СН3

а) ізомери;б) гомологи.

7. Речовини: НООС — СН2 — СООН,

СН3 — СН — СООН

CH3

а) ізомери;б) гомологи;в) з різних гомологічних рядів.

8. Атом карбону в карбоксильній групі знаходиться в етапі:

a) Sp3;б) Sp2;в) Sp — гібридизації.

9. СН3 — СН —СН — СООН

СН3 СІ

а) 2 — хлор — 3 — метилмасляна;

б) 2 — хлор — 3 — метилбутанова;

в) 2 — хлор — 3 — метилпропанова.

10. Н3С — С — СООН — кислота

СН3

а) 2,2 — диметилвалеріанова;

б) 2,2 — диметилпропіонова;

в) 2,2 — диметилкапронова.

Після закінчення виконання завдань мікротестів правильність відповідей можна звірити з кодом. На основі цього учень ставить собі оцінку і обирає той рівень роботи, який йому під силу.

Самооцінювання і коригуючі оцінки бажано відображати в індивідуальному плані вивчення теми, структура якого може бути такою:

Найважливіші поняття, вміння Самооцінка Оцінка
вчителя
Потреба в допомозі Коригуюча
оцінка
           

Для проведення узагальнюючих уроків застосовуються такі форми навчальної діяльності: фронтальна, індивідуальна, групова.

Фронтальна форма дає змогу вчити школярів міркувати і знаходити помилки у роздумах своїх товаришів, формувати стійкі пізнавальні інтереси. Наприклад, до теми «Добування і застосування кальцію. Оксид і гідроксид кальцію, їх властивості, застосування» можна підібрати проблемні питання для вирішення їх у малих групах. Наприклад:

1) Під дією навколишнього середовища металічний кальцій перетворюється в карбонат кальцію. Напишіть рівняння відповідних реакцій.

2) Які перетворення відбуваються з гашеним вапном при використанні його в будівництві? Напишіть відповідні рівняння реакцій.

3) Як приготувати вапняну воду з оксиду кальцію? Чому рекомендується користуватися тільки свіжоприготованою вапняною водою? Відповідь поясніть рівняннями реакцій.

Таким чином, на одному уроці вдається оптимально поєднати кращі сторони різних форм навчання.

Індивідуальна форма навчання припускає, що кожен учень одержує для самостійного виконання завдання, спеціально для нього підібране відповідно до його навчальних можливостей, які можна, знову ж таки, виявити за допомогою самодіагностування та самооцінки. Тут важливим повинен бути чіткий контроль учителя за ходом виконання завдань, своєчасна допомога в разі виникнення труднощів. Причому, для слабовстигаючих учнів за потребою можуть бути видані алгоритми для виконання завдань або зразки їх розв’язку. Для учнів із високими пізнавальними можливостями пропонується робота з довідниками, словниками, енциклопедіями, опорними схемами, що націлює на виконання завдань.

Для роботи на уроці в 11 класі з теми «Крохмаль» доцільно використати довідникові матеріали, на основі яких учні роблять висновок про знаходження крохмалю в природі і значення в житті людини та вираховують його енергетичне значення як продукту харчування. Наведемо приклади пропонованої системи роботи.

 

УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ
за темою «Метали» (9 клас)

Мета: узагальнити і систематизувати знання учнів про метали, їх фізичні, хімічні властивості; продовжити формувати знання про місцезнаходження металів у природі та способи їх добування. Розвивати вміння порівнювати, узагальнювати на прикладі порівняння властивостей металів та їхньої будови; викликати пізнавальний інтерес до науки хімії, працювати з схемами, довідниковими матеріалами; практичні вміння під час роботи з хімічними речовинами. Виховувати працелюбність, здатність до самооцінки та взаємодопомоги.

ХІД УРОКУ

І. Мотивація навчальної діяльності

Учитель зачитує епізод із розповіді професора Іветта:

«Я вважаю, що зробив відкриття, відкривши людину. У 1880 році, незабаром після мого повернення з Японії, де я викладав 4 роки хімію, я звернув увагу на 16-річного хлопчика. Цей юнак приходив до лабораторії, щоб за кілька центів купити скляні трубки, пробірки або ще що-небудь подібне. Я нічого не знав про цього хлопчика, але часто думав, що, можливо, він стане вченим — адже він займається дослідженнями в ті роки, коли інші підлітки проводять час тільки в грі та розвагах. Цей підліток і був Чарльз Холл, людина, яка у 23 роки відкрила метод виділення алюмінію з руд.»

Доречно сказати, що це відбулося 23 лютого 1886 року, коли Чарльз Холл заніс своєму професору на долоні 12 маленьких кульок алюмінію.

Не раз історія науки свідчила, що лише наполеглива праця і справжня відданість улюбленій справі приводила людей до олімпу слави і пошани. Сьогодні ми будемо говорити про метали, ті речовини, без яких людство не могло і не може уявити розвиток цивілізації, завдяки яким історія пізнала і жорстокість, і любов, і радість, і біль.

Наше завдання — узагальнити набуті вами раніше знання, навчитися застосовувати їх на практиці та вдосконалити вміння щодо розв’язку вправ і завдань.

Повертаючись до розповіді професора Іветта, давайте згадаємо, як саме можна добути метал алюміній (відповідь учнів).

ІІ. Робота з картками

Трьом учням пропонуються картки із завданнями, з якими вони працюють біля дошки.

Картка № 1. Від чого залежить спосіб добування металу? У вигляді яких сполук метали знаходяться в природі?
Картка № 2. Написати на дошці рівняння реакцій добування цинку з ZnS , вольфраму з WO3.
Картка № 3. Що таке алюмотермія? Написати рівняння реакції.

(Поки учні готуються біля дошки, проводиться катехізисна фронтальна бесіда)

1) Як розміщені метали в періодичній системі Д.І. Менделєєва? Чому? Чим відрізняється будова атомів металів від будови атомів неметалів?

2) Пояснити схемуo+n
Me — ne → Me .

3) На основі знань про будову атомів поясніть, чим метали за хімічними властивостями відрізняються від неметалів?

4) Який з металів хімічно активніший: літій чи натрій? Поясніть.

— «Метал» — назвати сім асоціацій (наприклад: кристалічна структура, металічний зв’язок, блиск, теплопровідність, електропровідність, відновник, колкість тощо).

— Речовина, яка пов’язана з такими поняттями: Кривий Ріг, домна, кокс, корозія, гематит, лімоніт (залізо).

— Назвати сім сплавів.

— Метал: легкий, пластичний, ядерний реактор, водень, електроліз, вакуум.

— Алюміній (м’який, легкий, амфотерний, посуд, каолін тощо).

— Речовина: будівництво, вуглекислий газ, цукор, дерево, кислий ґрунт, фенолфталеін.

III. Самодіагностика на основі мікротестування

Картки багаторазового використання з мікротестами. Якщо учень виконав менше або рівно 50% завдань, отримує 1-6 балів; якщо більше 50% — 7-10 балів, якщо майже всі — 11-12 балів.

Учням пропонується після тестування код, за яким вони виставляють оцінку і самі обирають рівень, за яким будуть працювати (можна зробити і взаємоперевірку).

Код:

1 варіант: 1(б,г), 2(в,д), 3(6), 4 (г), 5(а,г,д), 6(6,г), 7(а,в), 8(а,в), 9(6,г), 10(6,в), 11(в), 12(а,б);

2 варіант: 1(а,б), 2(а,б), 3(б), 4(6,в), 5(а,д), 6(а,б), 7(в), 8(а,г), 9(в), 10(а,г), 11(б), 12(б,г).

На основі самодіагностики учні працюють над завданнями. Учням, що виконують завдання середнього рівня, видаються, за потребою, опорні схеми. З метою подальшої перевірки кожного етапу роботи та роботи над помилками доцільно завдання кожного рівня виконувати на кодоплівці, правильність якої звіряється за зразком (приклад опорної схеми подано нижче).

IV. Узагальнення вмінь.

Робота за трьома рівнями

1 рівень — репродуктивний (1-6 балів);

2 рівень — продуктивний (7-9 балів);

3 рівень — творчо-пошуковий (10-12 балів).

Робота на даному етапі йде за трьома напрямками: теоретичному, розрахунковому, практичному. Після реалізації кожного з них відбувається перевірка завдань із демонстрацією на кодоплівці. Отже, кожен може проконтролювати рівень своїх умінь. Такий підхід надає можливість учителю виставляти оцінки учням, що відзначились на уроці.

На уроці тематичного оцінювання, що йде наступним, можна організувати з ними роботу з поглибленого вивчення теми.

Робота з картками

Теоретичний напрямок:

1 рівень

Заповніть таблицю

Реагуючі речовини Рівняння практично здійсненних реакцій з металами
  Na Са Zn Cu Ag
O2          
H2O          
Pb(NO3)2
(p-p)
         
HCl          
H2SO4          
Зазначте умови протікання реакцій

2 рівень.

Для добування хлориду алюмінію можна скористатися реакціями обміну, заміщення, сполучення. Напишіть рівняння цих реакцій.

3 рівень.

Здійснити перетворення:

Залізо → хлорид феруму (II) → хлорид феруму(ІІІ) → гідроксид феруму (III)

Феруму (III) → оксид феруму (III) → хлорид феруму (III).

Виберіть одну окисно-відновну реакцію і складіть електронний баланс.

Розрахунковий етап

1 рівень.

Який об’єм CO2 виділиться при випалюванні вапняку (CaCO3) масою 250 г , масова частка домішок у якому 20%?

2 рівень.

На 10 г суміші порошків міді і алюмінію подіяли розведеною сульфатною кислотою.

При цьому виділився газ об’ємом 5,6 л. Визначити масу алюмінію в суміші.

3 рівень.

У результаті реакції з водою металу масою 13,6 г, який утворює однозарядний катіон, виділився газ об’ємом 8,96 л. Визначити метал.

Практичний етап

(Не обов’язковий, оскільки учні виконують практичну роботу з даної теми. Але для учнів, які виконали завдання, він є заохочувальним і збагачує знання з теми).

V. Підсумок

1) Виділити головні поняття теми.

2) Що визначає властивості металів?

VI. Оцінювання

Учні, які справлялися із завданнями на різних етапах уроку, отримують оцінки.

VII. Домашнє завдання:

Попрацювати над помилками, які були допущені на уроці. Зробити власну опорну схему до теми. Підготуватись до тематичного оцінювання.

При такому підході до проведення узагальнюючих уроків педагог перестає бути транслятором знань, а перетворюється на організатора особистісно орієнтованого навчання, яке передбачає розвиток і саморозвиток, що, в свою чергу, надає можливості учневі навчатися на рівні власних здібностей.

Опорна схема


Категорія: хімія та біологія | Додав: Nicolaj
Переглядів: 27 | Завантажень: 2 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *:
Пошук
Реклама

Copyright Кунцівська ЗОШ I-III ступенів © 2018