Субота, 26.05.2018, 17:26
Вітаю Вас Гість | RSS

Кунцівська школа    
ВІРТУАЛЬНИЙ МЕТОДИЧНИЙ КАБІНЕТ

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Каталог файлів

Головна » Файли » Уроки » математика

Оцінювання навчальних досягнень з математики
[ Викачати з сервера (77.0Kb) ] 02.03.2014, 19:47

Орієнтовні вимоги оцінювання
навчальних досягнень учнів із базових дисциплін
у системі загальної середньої освіти

(Математика)

Додаток 2
до наказу МОН України
від 21.08.2013 №1222

Вступ

Вимоги до оцінювання навчальних досягнень учнів основної школи розроблені відповідно до Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 р. № 1392 «Про затвердження Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти» та наказу МОНмолодьспорту від 13.04. 2011 року № 329 «Про затвердження Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти», зареєстрованого у Міністерстві юстиції від 11.05. 2011 року № 566/19304.

Вимоги до оцінювання навчальних досягнень учнів основної школи набувають чинності поетапно:

 • у 5 класах загальноосвітніх навчальних закладів — з 2013/14 навчального року;
 • у 6 класах загальноосвітніх навчальних закладів — з 2014/15 навчального року;
 • у 7 класах загальноосвітніх навчальних закладів — з 2015/16 навчального року;
 • у 8 класах загальноосвітніх навчальних закладів — з 2016/17 навчального року;
 • у 9 класах загальноосвітніх навчальних закладів — з 2017/18 навчального року.

Оцінювання навчальних досягнень учнів здійснюється за 12-бальною шкалою.

Змістом вимог до оцінювання є виявлення, вимірювання та оцінювання навчальних досягнень учнів, які структуровані у навчальних програмах, за предметами.

Відповідно до ступеня оволодіння знаннями і способами діяльності виокремлюються чотири рівні навчальних досягнень учнів: початковий, середній, достатній, високий.

І — початковий рівень, коли у результаті вивчення навчального матеріалу учень:

 • називає об’єкт вивчення (правило, вираз, формули, геометричну фігуру, символ тощо), але тільки в тому випадку, коли цей об’єкт (його зображення, опис, характеристика) запропонована йому безпосередньо;
 • за допомогою вчителя виконує елементарні завдання.

ІІ — середній рівень, коли учень повторює інформацію, операції, дії, засвоєні ним у процесі навчання, здатний розв’язувати завдання за зразком.

ІІІ — достатній рівень, коли учень самостійно застосовує знання в стандартних ситуаціях, вміє виконувати певні операції, загальна методика і послідовність (алгоритм) яких йому знайомі, але зміст та умови виконання змінені.

IV — високий рівень, коли учень здатний самостійно орієнтуватися в нових для нього ситуаціях, складати план дій і виконувати його, пропонувати нові, невідомі йому раніше розв’язання, тобто його діяльність має дослідницький характер.

Кожен наступний рівень вимог включає вимоги до попереднього, а також додає нові.

Оцінювання здійснюється у процесі повсякденного вивчення результатів навчальної роботи учнів, а також за результатами перевірки навчальних досягнень учнів: усної ( індивідуальне, групове, фронтальне опитування), письмової (самостійна робота, контрольна робота, тематична контрольна робота, тестування, та інші).

Навчальний заклад може використовувати інші системи оцінювання навчальних досягнень учнів за погодженням з місцевим органом управління освітою. При цьому оцінки за семестри, рік, результати державної підсумкової атестації переводяться у бали відповідно до цих критеріїв. З метою підвищення мотивації учнів до навчання, формування ключових компетентностей, підвищення об'єктивності оцінювання впродовж всього періоду навчання, градації значущості балів за виконання різних видів робіт можна застосовувати рейтингову систему оцінювання.

* * *

Математика

Орієнтовні вимоги оцінювання визначають загальні підходи до визначення рівня навчальних досягнень учнів з математики та встановлюють відповідність між вимогами до знань, умінь і навичок учнів та показником оцінки в балах відповідно до рівнів навчальних досягнень з математики.

При оцінюванні навчальних досягнень учнів враховуються:

 • характеристики відповіді учня: правильність, повнота, логічність, обґрунтованість, цілісність;
 • якість знань: осмисленість, глибина, узагальненість, системність, гнучкість, дієвість, міцність;
 • ступінь сформованості загальнонавчальних і предметних умінь і навичок;
 • рівень володіння розумовими операціями: уміння аналізувати, синтезувати, порівнювати, абстрагувати, класифікувати, узагальнювати, робити висновки тощо;
 • досвід творчої діяльності (вміння виявляти проблеми та розв’язувати їх, формулювати гіпотези);
 • самостійність оцінних суджень.

Також слід враховувати, що оцінювання якості математичної підготовки учнів здійснюється в двох аспектах: рівень володіння теоретичними знаннями, який можна виявити в процесі усного опитування, та якість практичних умінь і навичок, тобто здатність до застосування вивченого матеріалу під час розв’язування задач і вправ.

Вимоги навчальних досягнень учнів з математики

Рівні навчальних досягнень Бали Характеристика навчальних досягнень учня (учениці)
Початковий 1 Учень:
• розпізнає один із кількох запропонованих математичних об’єктів (символів, виразів, геометричних фігур тощо), виділивши його серед інших;
• читає і записує числа, переписує даний математичний вираз, формулу;
• зображає найпростіші геометричні фігури (малює ескіз)
2 Учень:
• виконує однокрокові дії з числами, найпростішими математичними виразами;
• впізнає окремі математичні об’єкти і пояснює свій вибір;
3 Учень:
• співставляє дані або словесно описані математичні об’єкти за їх суттєвими властивостями;
• за допомогою вчителя розв’язує елементарні вправи
Середній 4 Учень:
• відтворює означення математичних понять і формулювання тверджень;
• називає елементи математичних об’єктів;
• формулює деякі властивості математичних об’єктів;
• виконує за зразком завдання обов'язкового рівня
5 Учень:
• ілюструє означення математичних понять, формулювань теорем і правил виконання математичних дій прикладами із пояснень вчителя або підручника;
• розв’язує завдання обов'язкового рівня за відомими алгоритмами з частковим поясненням
6 Учень:
• ілюструє означення математичних понять, формулювань теорем і правил виконання математичних дій власними прикладами;
• самостійно розв’язує завдання обов'язкового рівня з достатнім поясненням;
• записує математичний вираз, формулу за словесним формулюванням і навпаки
Достатній 7 Учень:
• застосовує означення математичних понять та їх властивостей для розв’язання завдань в знайомих ситуаціях;
• знає залежності між елементами математичних об’єктів;
• самостійно виправляє вказані йому помилки;
• розв’язує завдання, передбачені програмою, без достатніх пояснень
8 Учень:
• володіє визначеним програмою навчальним матеріалом;
• розв’язує завдання, передбачені програмою, з частковим поясненням;
• частково аргументує математичні міркування й розв’язування завдань
9 Учень:
• вільно володіє визначеним програмою навчальним матеріалом;
• самостійно виконує завдання в знайомих ситуаціях з достатнім поясненням;
• виправляє допущені помилки;
• повністю аргументує обґрунтування математичних тверджень;
• розв’язує завдання з достатнім поясненням;
Високий 10 Знання, вміння й навички учня повністю відповідають вимогам програми, зокрема учень:
• усвідомлює нові для нього математичні факти, ідеї, вміє доводити передбачені програмою математичні твердження з достатнім обґрунтуванням;
• під керівництвом учителя знаходить джерела інформації та самостійно використовує їх;
• розв’язує завдання з повним поясненням і обґрунтуванням
11 Учень:
• вільно і правильно висловлює відповідні математичні міркування, переконливо аргументує їх;
• самостійно знаходить джерела інформації та працює з ними;
• використовує набуті знання і вміння в незнайомих для нього ситуаціях;
• знає, передбачені програмою, основні методи розв’язання завдання і вміє їх застосовувати з необхідним обґрунтуванням
12 Учень:
• виявляє варіативність мислення і раціональність у виборі способу розв’язання математичної проблеми;
• вміє узагальнювати й систематизувати набуті знання;
• здатний до розв’язування нестандартних задач і вправ

Директор департаментуО. В. ЄреськоКатегорія: математика | Додав: Nicolaj | Теги: наказ 1222, оцінювання досягнень
Переглядів: 921 | Завантажень: 93 | Коментарі: 1 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *:
Пошук
Реклама

Copyright Кунцівська ЗОШ I-III ступенів © 2018