Вівторок, 20.03.2018, 11:27
Вітаю Вас Гість | RSS

Кунцівська школа    
ВІРТУАЛЬНИЙ МЕТОДИЧНИЙ КАБІНЕТ

Статистика

Онлайн всього: 3
Гостей: 3
Користувачів: 0

Каталог файлів

Головна » Файли » Уроки » укрмова та л-ра

Календ. плани з укрмови та літератури (10 кл.)
[ Викачати з сервера (188.5Kb) ] 11.09.2015, 07:56

Тематично-поурочне календарне планування
з українсьої мови та літератури (10 кл.)
2015-2016 навчальний рік
(універсальний профіль)

Учитель: Мокляк Т. М.

Українська мова (2 год.)

Тема Дата Примітка
1 Вступ. Мовлення як предмет стилістики й культури мовлення    
2 Стилістика та її підрозділи: стилістика мови (практична) і стилістика мовлення (функціональна)    
  Стилістичні засоби фонетики    
3 Загальна характеристика звукового складу української мови    
4 РМ Бібліографія. Анотація    
5 Стилістична роль звуковідтворення в художніх текстах    
6-7 Милозвучність української мови – характерна ознака всіх її стилів    
8-9 РМ Письмовий переказ із творчим завданням    
10 Норми вимови. Вимова голосних звуків    
11 РМ Тематичні виписки. Тези. План (складний)    
12 Норми вимови. Вимова приголосних звуків.    
13-14 Позначення приголосних на письмі    
15 КР № 1. Стилістичні засоби фонетики. Тести    
16 Написання слів із ненаголошеними голосними    
17 Складні випадки вживання м’якого знака та апострофа    
18-19 РМ Контрольний докладний переказ із творчим завданням    
20 Складні випадки правопису слів із подвоєнням та подовженням приголосних    
21 РМ Аналіз контрольного переказу    
22 Спрощення в групах приголосних    
23 Тренувальні вправи    
24 Уподібнення приголосних    
25 Чергування голосних і приголосних звуків    
26 Складні випадки написання слів іншомовного походження    
27-28 РМ Контрольний твір    
29-30 Основні орфограми в коренях, префіксах і суфіксах    
31 Контрольний диктант    
32 РМ Контрольне читання мовчки. Аналіз контрольного диктанту    
33 КР № 2. Правопис. Тести    
34 РМ Ділові папери (ознайомлення). Аналіз контрольного твору    
  Стилістичні засоби лексикології    
35 Слово і його лексичне значення    
36 Стилістично нейтральна лексика. Емоційно й експресивно забарвлені засоби, що надають мовленню певного стильового відтінку. Запобігання недоречному вживанню емоційно забарвлених слів    
37 РМ Конспект, що сприймається на слух    
38 Специфічно побутова лексика. Просторічні слова, їхні стилістичні функції. Запобігання недоречному вживанню просторічних слів    
39 РМ Навчальне аудіювання    
40 РМ Бесіда (діалог) як форма кількості людей відповідно до запропонованої ситуації, самостійне визначення теми і змісту бесіди спілкування двох або більшої    
41 Професійно-виробнича лексика. Наукова і ділова лексика, її стилістичні функції    
42-43 РМ Письмовий переказ із творчим завданням    
44 Діалектні слова. Застарілі слова, неологізми, їхні стилістичні функції. Запобігання недоречному вживанню діалектних слів, анахронізмів    
45 Запозичені слова, їхні стилістичні функції. Запобігання недоречному вживанню запозичених слів    
46 РМ Стаття в газету на морально-етичну тему    
47 Лексико-стилістичні синоніми та їхні види    
48-49 Переносне значення слів. Тропи    
50-51 РМ Контрольний переказ із творчим завданням    
52-53 Антоніми. Пароніми    
54 КР № 3. Стилістичні засоби лексикології. Тести    
  Стилістичні засоби фразеології    
55 Основні групи фразеологізмів    
56-57 Багатозначність, синонімія та антонімія фразеологізмів    
58 РМ Конспект прочитаного    
59 РМ Відгук на твір мистецтва    
  Словотворчі засоби стилістики    
60 Стилістичне забарвлення значущих частин слова: префіксів і суфіксів    
61 РМ Аналіз творчої роботи. Навчальне аудіювання    
62 Стилістична синоніміка морфем    
63-64 РМ Виступ на зборах, семінарах (підготовлений і заздалегідь не підготовлений)    
65 РМ Контрольне аудіювання    
66 Контрольний диктант    
67 КР № 4. Стилістичні засоби фразеології. Словотворчі засоби стилістики. Тести    
68-69-70 Аналіз контрольного диктанту. Повторення вивченого в 10 класі    

Українська література. (2 год.)

Тема Дата Примітка
1 Вступ. Українська література в контексті розвитку суспільства другої половини ХІХ ст., її історична місія, особлива роль в житті поневоленої нації. Зв’язок художнього мислення митця з провідними тенденціями доби. Українська література у світовому контексті, її своєрідність на загальноєвропейському тлі.
ТЛ: національне, загальнолюдське
   
  Література 70-90-их років ХІХ    
2 Література 70-90-х років ХІХ ст. Складні історико-культурні умови розвитку літератури. Новий етап національно-визвольного руху, культурно-просвітницька діяльність «Громади». Періодичні видання («Правда», «Зоря», «Житє і слово»). Розвиток реалізму, натуралізму, пізній романтизм    
3 І.Нечуй-Левицький. «Кайдашева сім’я». Основні віхи життя І.Нечуя-Левицького. Творчість письменника — новий імпульс розвитку української літератури. Загальна характеристика творчості. «Колосальне всеобіймаюче око України» (І.Франко)   Напам. прозовий уривок (100-110 слів)
4 «Кайдашева сім’я» — соціально-побутова повість-хроніка. Реалізм твору, сучасна (вічна) актуальність проблеми батьків і дітей
ТЛ: соціально-побутова повість
   
5 Характеристика образів-персонажів.
ВЧ уривків повісті
   
6 Українська ментальність, гуманістичні традиції народного побуту й моралі. Утвердження цінностей національної етики засобами комічного
ТЛ: засоби змалювання комічного
   
7 Панас Мирний (П.Рудченко). Життєвий і творчий шлях. Загальна характеристика творчості    
8 «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» Перший в українській літературі соціально-психологічний роман, свідчення можливостей в художньому дослідженні дійсності. Співавторство з І.Біликом
ТЛ: соціально-психологічний роман
   
9 Широта представлення народного життя. Еволюція Ничипора Варениченка: від правдошукацтва до розбійництва, до втрати людської подоби. Типове й екстремальне в долі героя    
10 Проблема життєвого вибору. Жіночі образи, утвердження народних поглядів на чесне, духовно здорове життя людини    
11 РМ Творча робота «Лист герою романа Панаса Мирного «Хіба ревуть воли...»    
12 КР № 1. Творчість І.Нечуя-Левицького та Панаса Мирного. Тести    
13 Українська драматургія і театр 70–90-х рр. ХІХ ст.
Від аматорських гуртків до професійного «театру корифеїв», що став «школою життя» (І.Франко). Перші театральні трупи М.Кропивницького та М.Старицького (1882–1883), їхні провідні актори. Родина Тобілевичів та український театр. Тісний зв'язок театру з музикою.
Розвиток драматургії: соціально-побутові та історичні драми й комедії М.Старицького («Богдан Хмельницький», «За двома зайцями»), М.Кропивницького («Глитай, або ж Павук», «Дай серцеві волю, заведе в неволю»), Панаса Мирного («Лимерівна») та ін.
Створення професійного театру в Галичині (1864). Театр «Руська бесіда» у Львові. Роль І.Франка у становленні національного професійного театру. Популярність «театру корифеїв» в Україні та за її межами. Перша народна артистка України Марія Заньковецька.
ТЛ: «театр корифеїв».
   
14 І.Карпенко-Карий (І.Тобілевич). Життєвий і творчий шлях. Багатогранність діяльності. Жанрова різноманітність творів: трагікомедія («Сто тисяч», «Мартин Боруля»), сатирична комедія («Хазяїн»), соціально-психологічна драма («Безталанна»), історична трагедія («Сава Чалий»). І.Карпенко-Карий і «театр корифеїв». Драматургічне новаторство
ТЛ: поглиблення поняття про жанри драматичного твору
   
15 Трагікомедія «Мартин Боруля» і її більш ніж 100-річне життя на сцені. Дворянство як міф про краще життя. Підміна особистісних етичних цінностей (чесність, порядність, працелюбство) становою приналежністю. Робота над текстом    
16 Психологічна переконливість і трагікомічне звучання образу Мартина Борулі. Значення творчості І.Карпенка-Карого    
17-18 М.Старицький. Життя і творчість. Багатогранність діяльності. М.Старицький і театр. Творча співпраця з М.Лисенком. Оцінка І.Франком діяльності М.Старицького. Пригодницький сюжет, драматизм історико-романтичної повісті «Оборона Буші». Її антимілітаристське спрямування. Багатопроблемність твору. Шлях помсти і крові як трагічні сторінки в житті українського і польського народів. Образи та символи твору, особливості характеротворення, функція картин природи    
19-20 КР № 2. Творчість І.Карпенка-Карого та М.Старицького. Твір    
21 І.Франко — письменник, учений, громадський діяч. Багатогранність діяльність в українській культурі, її вплив на культурний і політичний розвиток України. Основні книги і праці. Франко — перекладач. Значення творчості для розвитку української літератури, у пробудженні національної свідомості. Творчість І.Франка в музиці. І.Франко та світова література    
22 Лірика збірки «З вершин і низин». Загальне уявлення про змісті композицію збірки. Франкова концепція поступу людства, вираз незламного оптимізму («Гімн» («Замість пролога»). Творчість великих майстрів Відродження, символ вічної жіночності, материнства, краси; суперечки про роль краси і користі («Сікстинська мадонна»)
ТЛ: сонет
  Напам. «Гімн»
23 Поетична збірка «Зів’яле листя»: «Безмежнеє поле», «Ой ти, дівчино, з горіха зерня», «Чого являєшся мені...». Місце любовної теми у творчості І.Франка. Життєві імпульси появи творів (автобіографічність). Широка емоційна гама почуттів ліричног героя, утвердження невмирущості людських почуттів, ідеалу кохання.
ВЧ інтимної лірики І.Франка
  Напам. «Чого являєшся мені у сні...»
24 Філософська і громадянська поезія. Змістовий зв’язок «Легенди про вічне життя» із поезією «Зів’ялого листя». Драматизм людських стосунків, роздуми про безсмертя людини, взаємне кохання як критерій щастя, можливість чи неможливість його досягнення. «Декадент» — поетичне кредо І.Франка. Вираження життєствердної позиції ліричного гепоя-митця. Вірш-заклик «Розвивайся ти, високий дубе» — віра в майбутнє своєї нації   Напам. «Декадент»
25-26 Поема «Мойсей» — одна з вершин творчості І.Франка. Проблематика твору: історичний шлях нації, визначна особистість як її провідник, пробудження національної свідомості, історичної пам’яті. Пролог до поеми – заповіт українському народові
ТЛ: філософська поезія, віршовані розміри, терцини
  Напам. «Розвивайся ти, високий дубе»
27 Проза І.Франка. Ідеї, проблеми порушені в ній. Багатство жанрів Франкової прози. Новаторські шукання прозаїка. Франко й український модернізм. Місце у творчості повісті «Перехресні стежки». Художні шукання прозаїка. Франко і український модернізм.    
28 Новела «Сойчине крило» — жіноча доля в новітній інтерпретації. Модерні засоби письма й національна етична традиція. Різні емоційні типи героїв (їхнє зіставлення). Помилка вибору героїні та її наслідки. Образ героя-адресата та уособлення боротьби між «естетизмом» і «живим чоловіком». Особливості композиції та змісту твору: етапи страдницького шляху героїні — еволюція настроїв і світогляду героя. Гуманізм новели    
29 Роль І.Франка у розвитку драматургії і театру. («Украдене щастя»).    
30 ПЧ Р.Горак «Тричі мені являлася любов»    
31 Б.Грінченко. Життя і різножанрова творчість. Багатогранність діяльності. Укладач 4-томного «Словника української мови», організатор і голова товариства «Просвіта». Грінченко — перекладач. І.Франко про Б.Грінченка «робітника без одпочину» на культурно-освітній ниві. Майстер малої прози. Оповідання «Каторжна» — утвердження прагнення людини до любові, добра. Психологізм твору    
32 УРМ Усна характеристика образу головної героїні оповідання «Каторжна»    
33 КР № 3. Творчість І.Франка та Б.Грінченка. Тести    
34 ЛРК (поезія)    
  Українська література 10-х років ХХ ст.    
35 Домінуючі особистісні чинники у світогляді людини на рубежі віків. Посилення зв’язку з культурою Європи, активні націєтворчі процеси. Основні риси українського модернізму (О.Кобилянська, М.Коцюбинський, В.Стефаник, Леся Українка, М.Вороний, В.Винниченко). Альманах «З-над хмар і з долин», угруповання «Молода муза» — зв’язок зі світовою літературою, «нова школа» у прозі, «нова» драма на рубежі століть    
36 М.Коцюбинський. Життя і творчість, гуманізм світогляду. Жанр новели у творчості М.Коцюбинського. Еволюція художньої свідомості: від народництва і реалізму до модернізму. Значення стильового новаторства М.Коцюбинського для української літератури    
37 Психологічна новела «Intermezzo» з жанровими ознаками «поезії в прозі». Автобіографічна основа. Проблеми душевної рівноваги, повноцінного життя, специфіка творчого процесу. Робота над текстом
ТЛ: новела
   
38 Психологічно переконливе розкриття внутрішнього стану людини. Символічні образи, ускладнена метафора. Поетика імпресіонізму    
39 Повість «Тіні забутих предків». Трагічна доля Івана та Марічки як наслідок суперечності між мрією і дійсністю. Духовний світ людини у зв’язку зі світом природи. Фольклорне тло твору    
40 Образи та символи в ньому. Образи Івана та Марічки як втілення романтичної ідеї незнищенності кохання    
41 О.Кобилянська. Життя і творчість. Формування світогляду письменниці (європейська культура, український феміністичний рух). Її проза — найяскравіша модель раннього українського модернізму. Жанрові особливості, провідні теми та ідеї прози. Ідеї краси вільної душі, аристократизму духу
ТЛ: модернізм
   
42 «Земля» — психологічне трактування вічних проблем (людини і землі, злочину і кари) на українському матеріалі. Модерністична проблема сакрально-містичного зв’язку людини із землею. Розкриття споконвічного прагнення селянина бути господарем на землі. Робота над текстом    
43 Трагічна історія родини Федорчуків — новітня інтерпретація християнського мотиву братовбивства. Михайло і Сава — протилежні психологічні типи    
44 Марійка та Івоніка — уособлення цінностей народної моралі. Сава і Рахіра — втілення духовної деградації    
45 Трагедія шляхетної, чутливої душі в жорстоких обставинах тогочасного сільського життя (образ Анни). Глибокий психологізм і символізм твору як новаторство О.Кобилянської    
46 УРМ Диспут на тему доведення Савиного злочину    
47 КР № 4. Творчість М.Коцюбинського та О.Кобилянської. Тести    
48 В.Стефаник. Життя і творчість. Творча співдружність В.Стефаника з Л.Мартовичем і М.Черемшиною («Покутська трійця»). Новаторство письменника. «Камінний хрест» - психологічне розкриття теми еміграції. Історична основа твору. Робота над текстом
ТЛ: експресіонізм
   
49 Сюжетно-композиційні особливості. Трагічна подія — композиційний центр новел Стефаника. Драматизм конфлікту, емоційна загостреність зображуваного. Багатозначність символічних образів. Ідея нерозривної єдності Івана Дідуха з полем, рідною землею. Останній танець Івана Дідуха перед від’їздом із села як символ трагізму і розпачу прощання з рідним краєм    
50 ПЧ В.Стефаник «Новина», «Марія», «Катруся», «Святий вечір»    
51 Леся Українка. Життєвий і творчий шлях. Роль родини, культурного оточення і самоосвіти у формуванні світобачення письменниці. Неоромантизм як основа естетичної позиції Лесі Українки. Символічність, романтичні образи, образотворчий прийом контрасту, світоглядна декларація сильної вольової особистості у вірші «Contra spem spero». Філософська лірика (“To be or not to be?..”).
ТЛ: неоромантизм
  Напам. «Contra spem spero»
52 Громадянська лірика («І все-таки до тебе думка лине», «І ти колись боролась мов Ізраїль».
Пейзажна та інтимна лірика. («Стояла я і слухала весну», «Хвиля», «Все, все покинуть, до тебе полинуть...», «Уста говорять: «він навіки згинув!..»)
   
53 Драма-феєрія «Лісова пісня». Фольклорно-міфологічна основа сюжету. Символічність образів Мавки і дядька Лева – уособлення духовності й краси
ТЛ: драма-феєрія
   
54 Мати Лукаша і Килина – антиподи головній героїні Мавці. Симбіоз високої духовності та буденного прагматизму в образі Лукаша. Природа і людина в творі    
55 Неоромантичне утвердження духовно-естетичної сутності людини, її творчих можливостей. Конфлікт між буденним життям і високими пориваннями душі особистості, дійсністю і мрією. Почуття кохання Мавки і Лукаша як розквіт творчих сил людини    
56 РМ Анкети головних героїв драми-феєрії    
57 Художні особливості драми-феєрії.
ВЧ уривків «Лісової пісні»
   
58-59 КР № 5. Творчість В.Стефаника та Лесі Українки. Твір    
60 М.Вороний. «Іванові Франкові», «Блакитна Панна», «Інфанта». Життя і творчість, багатогранна діяльність. М.Вороний – «ідеолог» модернізації української літератури, його творчість – перша декларація ідей і форм символізму. Зміст і художні особливості поезії М.Вороного. Мотив необхідності для поета бути «цілим чоловіком» («Іванові Франкові»)
ТЛ: символізм
   
61 Єдність краси природи і мистецтва («Блакитна Панна»). Узагальнено-ідеалізований жіночий образ як сюжетний центр вірша. Згадка про революцію як данина естетиці доби соціальних перетворень («Інфанта»)   Напам. «Блакитна Панна»
62 Олександр Олесь (О.Кандиба). Життя і творчість, світоглядні переконання. «З журбою радість обнялась». Неоромантичні, символістські тенденції у творчості. «Чари ночі». Прагнення гармонії людини і природи. Музичність, звукова виразність поезій. Майстерність у відтворенні настрою і почуття    
63 Експресивне висловлювання патріотичних почуттів у поезії «О слово рідне! Орле скутий!».
ВЧ поезій О.Олеся
  Напам. одну з поезій (на вибір)
64 Символізм драматичного етюду «По дорозі в Казку». Дорога в казку – символ духовних поривань людини до кращого життя. Проблема вождя і маси. Лідер – духовно сильна особистість. Трагічна суперечність між духовністю, мрією і жорстокістю
ТЛ: драматичний етюд
   
65 В.Винниченко. «Момент». Життя і творчість, громадська і політична діяльність. Прозові й драматичні твори. Мала проза: ідейно-стильові особливості збірки «Краса і сила». Перший український науково-фантастичний роман «Сонячна машина»    
66-67 Поєднання в новелі «Момент» реалістичного змалювання дійсності та філософського підтексу (плинність життя, щастя людини, мить – частинка вічності тощо). Образ Панни – втілення ідеї вічної жіночності, краси. Імпресіонізм новели. Популярність Винниченка – драматурга на світовій сцені. Значення художньої спадщини В.Винниченка
ТЛ: неореалізм
   
68 КР № 6. Творчість М.Вороного, О.Олеся, В.Винниченка. Тести    
69 ЛРК (проза)    
70 Урок-підсумок. Бесіда про вивчені твори української літератури    

Категорія: укрмова та л-ра | Додав: Nicolaj
Переглядів: 645 | Завантажень: 10 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *:
Пошук
Реклама

Copyright Кунцівська ЗОШ I-III ступенів © 2018