Середа, 21.03.2018, 18:48
Вітаю Вас Гість | RSS

Кунцівська школа    
ВІРТУАЛЬНИЙ МЕТОДИЧНИЙ КАБІНЕТ

Статистика

Онлайн всього: 4
Гостей: 4
Користувачів: 0

Каталог файлів

Головна » Файли » Уроки » укрмова та л-ра

Календ. плани з укрмови та літератури (11 кл.)
[ Викачати з сервера (246.0Kb) ] 10.09.2015, 18:13

Тематично-поурочне календарне планування
з української мови та літератури (11 кл.)
2015-2016 навчальний рік
(універсальний профіль)

Учитель: Мокляк Т. М.

Українська мова (2 год.)

Тема Дата Прим.
  Повторення вивченого в 10 класі    
1 Стилістика як розділ науки про мову. Фонетичні, лексичні, фразеологічні, словотворчі засоби стилістики.    
2 РМ Навчальне читання мовчки    
3 Норма літературної мови як основне поняття правильності мовлення, її варіативність.    
  Стилістика мови. Культура мовлення. Морфологічні засоби стилістики    
4 Стилістичне забарвлення граматичних понять і граматичних форм. Поняття роду, числа. Власні і загальні назви.    
5 РМ Усний переказ тексту публіцистичного стилю з творчим завданням (висловлення власного ставлення до подій, героїв, їхніх вчинків)    
6 Ступені порівняння. Стягнені і нестягнені форми.    
7 РМ Діалог, складений відповідно до запропонованої ситуації, діалог-обмін думками, враженнями (офіційна і неофіційна розмова)    
8 Займенники й контекст.
Культура мовлення. Синоніміка займенникових форм: неозначених, заперечних, означальних; вказівних займенників і прикметників; пропуск особових займенників; зайве вживання займенників.
   
9 РМ Обговорення самостійно обраної теми    
10 Стилістичні аспекти дієслівних категорій. Синоніміка дієприкметників: дієприкметникових зворотів і підрядних означальних речень    
11 РМ Письмовий докладний переказ тексту художнього стилю з творчим завданням    
12 Синоніміка дієприслівників: дієприслівниковий зворот і підрядні речення обставинні. Тренувальні вправи    
13 КР № 1. Морфологічні засоби стилістики. Тести    
14 Правопис. Велика буква і лапки у власних назвах. Написання складних прикметників    
15 Не і ні з різними частинами мови.    
16 РМ Аналіз письмового докладного переказу тексту художнього стилю з творчим завданням. Види запису почутого: докладний запис, конспект, тези, докладний і короткий плани    
17 Написання -н- у прикметниках, дієприкметниках, займенниках, прислівниках; -нн- у прикметниках, прислівниках. Правопис займенників.    
18 РМ Контрольне читання мовчки. Види запису прочитаного: докладний запис, конспект, тези, докладний і короткий плани    
19 Пунктограма при відокремлених другорядних членах речення.    
20 РМ Письмовий твір у публіцистичному стилі на морально-етичну тему    
  Стилістика мови. Культура мовлення. Стилістика простих речень    
21 Види простих речень і їх відтінки значень    
22-23 Контрольний стислий переказ тексту публіцистичного стилю з творчим завданням    
24 РМ Аналіз письмового твору у публіцистичному стилі на морально-етичну тему. Культура мовлення. Синоніміка: а)двоскладних і односкладних речень; б)неозначено-особових узагальнено-особових і безособових;    
25 Синоніміка: означено-особових і безособових    
26 Синоніміка мовних засобів вираження: присудка; другорядних членів    
27-28 РМ Аналіз контрольного стислого переказу тексту публіцистичного стилю з творчим завданням.
Контрольний письмовий твір у публіцистичному стилі на морально-етичну тему
   
29 Синоніміка мовних засобів вираження: інверсія замість прямого порядку слів; синоніміка відокремлених і невідокремлених другорядних членів    
30 Вираження різноманітних смислових значень за допомогою звертань, вставних слів і вставних конструкцій, їх емоційно-експресивний характер. Тренувальні вправи    
31 Контрольний диктант    
32 КР № 2. Стилістика простих речень. Тести    
33 Аналіз контрольного диктанту. Пунктограми у простому реченні.    
34 РМ Аналіз контрольного письмового твору в публіцистичному стилі на морально-етичну тему. Бібліографія    
  Стилістика складних речень    
35 Смислові відношення між частинами складних речень.    
36-37 Культура мовлення. Синоніміка складносурядних і складнопідрядних речень    
38 РМ Виступ під час дискусії (підготовлений і непідготовлений) на суспільну або морально-етичну тему, його композиція (вступ, основна частина, завершення)    
39 Синоніміка складних безсполучникових і складносурядних речень    
40 РМ Основні способи виступу (читання тексту, відтворення його по пам’яті з читанням окремих фрагментів, вільна імпровізація, інтерпретація, відповіді на запитання, ведення полеміки)    
41-42 Синоніміка складнопідрядних і простих речень з дієприкметниковим і дієприслівниковим зворотами. Синоніміка сполучників і сполучних слів, що з’єднують складні сполучникові речення    
43 РМ Доповідь на тему, пов’язану з предметами, що вивчаються (із залученням наукової, науково-популярної літератури), прийоми встановлення і збереження контакту з аудиторією    
44-45 Правопис. Пунктограми в складному реченні. Тренувальні вправи    
46 КР № 3. Стилістика складних речень. Тести    
  Стилістика речень з різними способами вираження чужого мовлення    
47 Пряма і непряма мова, її призначення й граматично-смислові особливості.
Культура мовлення. Стилістичні особливості авторських слів при прямій мові. Синоніміка речень з прямою мовою, реплік у діалозі й непрямій мові.
   
48-49 РМ Письмовий переказ тексту із творчим завданням    
50-51 Правопис. Пунктограми при прямій мові та діалозі.    
52 РМ Аналіз письмового переказу із творчим завданням. Дистанційне спілкування і сучасна техніка. Телефонна розмова як один із видів усного ділового мовлення. Лист електронною поштою і по мобільному телефону (sms). Основні вимоги до культури спілкування по телефону і в Інтернеті    
  Стилістика мовлення (функціональна). Культура мовлення    
53 Мовлення як предмет вивчення стилістики і культури мовлення. Мовлення розмовне і книжне, їх співвідношення й особливості. Поняття стилю мовлення: позамовні ознаки (сфера спілкування, умови і мета спілкування) й мовні.    
54 РМ Дистанційне спілкування і сучасна техніка. Правила мовленнєвої поведінки в спілкуванні: етичні мовленнєві формули (вітання, звертання, залучення слухачів до полеміки, відповіді на запитання; вдячність, вибачення, обіцянка, відмова, заперечення). Стаття на морально-етичну тему публіцистичного стилю    
55 Стилі мовлення: розмовний, науковий, офіційно-діловий, художній і публіцистичний, їх підстилі. Зміст і структура текстів кожного зі стилів, їх характерні мовні засоби, основні жанри. Культура мовлення. Мовлення правильне й комунікативно доцільне. Вимоги до гарного мовлення (змістовність, логічність, багатство і різноманітність, точність, виразність, доречність), їх основні ознаки (практично).    
56 РМ Дистанційне спілкування і сучасна техніка. Реферат на тему, пов’язану з предметами, що вивчаються (із залученням наукової, науково-популярної літератури), особливості його побудови і мовне оформлення    
57 РМ Ділові папери. Офіційний лист. Протокол (складний). Витяг із протоколу    
  Узагальнення й систематизація найважливіших відомостей з української мови    
58-59 Лексикологія і фразеологія. Морфологічна будова слова. Написання слів з найуживанішими орфограмами.    
60-61 РМ Контрольний письмовий переказ тексту із творчим завданням    
62 Частини мови    
63 Слово, словосполучення, речення.    
64 РМ Контрольне аудіювання. Аналіз контрольного письмового переказу тексту із творчим завданням. Ділові папери. Доручення. Розписка.    
65 Просте речення. Члени речення. Складне речення    
66 Система розділових знаків. Текст, його будова. Тренувальні вправи    
67 Контрольний диктант    
68 КР № 4. Узагальнення й систематизація найважливіших відомостей з української мови. Тести    
69- 70 Повторення вивченого    

Українська література. (2 год.)

Тема уроку Дата Примітка
  Українська література 1920 – 1930    
1 Вступ. Складні суспільно-історичні умови розвитку української літератури ХХ ст., основні стильові напрями (модернізм, cоцреалізм, постмодернізм). Українська література ХХ ст. як новий етап в історії національної культури. Актуалізація проблем: митець і влада, свобода творчості. Стильове розмаїття мистецтва 1920-х років. Поняття «розстріляне відродження», домінування соцреалістичної естетики в1930-ті роки.
ТЛ: «розстріляне відродження»
   
  Поезія    
2 Провідна роль поезії у 20-ті роки. Потужне ліричне самовираження, емоційне переживання пореволюційної епохи, її духовних катаклізмів.
Павло Тичина «Арфами, арфами...», «О панно Інно...», «Ви знаєте, як липа шелестить...».
Найбільший модерніст 20-х років. Звернення до «вічних» тем, культура віршування, потужне ліричне «Я» як символ нової людини, життєствердний пафос, поєднання тенденцій символізму, неоромантизму, експресіонізму, імпресіонізму. Феномен «кларнетизму». Наскрізна оптимістична тональність, життєствердна настроєвість (зб. «Сонячні кларнети»).
ТЛ: вітаїстичність, експресіонізм, кларнетизм.
  Напам. «Арфами, арфами»
3 Павло Тичина «Одчиняйте двері…», «Пам’яті тридцяти». Художнє відтворення національно-визвольного пробудження народу, уславлення борців за вільну Україну («Пам’яті тридцяти»).
ВЧ поезій П.Тичини.
  Напам.
«О панно Інно»
4 Літературний авангард. Авангардні тенденції в українській поезії 1920-х років. Михайль Семенко. Поет-футурист, сміливий експериментатор, впроваджував. Урбаністичні мотиви його лірики, їхня змістова новизна, деструкція класичної форми («Бажання», «Місто», «Запрошення»)
ТЛ: авангард, футуризм, деструкція.
   
5 Київські «неокласики». Микола Зеров («Київ − традиція») Група київських «неокласиків». Їхнє творче кредо, орієнтація на традицію, класичну форму вірша. Приналежність до групи М.Зерова, М.Рильського.
ТЛ: філософічність, сонет
   
6 Максим Рильський («Молюсь і вірю...», «Солодкий світ!..») Різногранний творчий шлях митців. Філософічність, афористичність їхньої лірики. Мотиви пошуків душевної рівноваги, краси в житті та в душі, вітаїзм, сповідальність.   Напам. «Молюсь і вірю»
7 Євген Плужник. «Для вас, історики майбутні...», Вчись у природи творчого спокою...», «Ніч... а човен – як срібний птах!..», «Річний пісок...» Один із провідних поетів «розстріляного відродження». «Громадянський інтим», сповідальність, ліричність, філософічність лірики. Урівноваженість душевного стану ліричного героя, мотив туги за минущістю краси, гармонією світу і людини, мить і вічність у чуттєвому вираженні.
ТЛ: поглиблення поняття про ліричного героя
  Напам. «Вчись у природи»
8 ПЧ М. Бажан «Гофманова ніч», «Сліпці», «Будівлі», «Нічні концерти»    
9 КР № 1. Українська література 1920-1930 рр. Поезія. Тести    
  Проза    
10-11 Жанрово-стильове розмаїття. Нові теми, проблеми. Часткова ідеологічна заангажованість, її експериментаторські модерністичні пошуки, опертя на національну і європейську традиції. Зв’язок із поезією.
Микола Хвильовий (М. Фітільов) «Я (Романтика)» Життєвий і творчий шлях. Провідна роль у літературному житті 1920-х рр. Романтичність світобачення. Участь у ВАПЛІТЕ, у проведенні дискусії 1925-1928 рр. Тематичне і стильове розмаїття його прози. «Я (Романтика)»— новела про добро і зло в житті та в душі. Проблема внутрішнього роздвоєння людини між гуманізмом і обов’язком.
   
12 Григорій Косинка (Г. Стрілець) «В житах». Трагічна доля митця. Змалювання строкатої картини життя крізь призму долі й душі людини. Перевага імпресіонізму в стильовій палітрі. «В житах» — зупинена мить, пошуки порушеної гармонії. Вітаїстичний пафос, імпресіоністична настроєвість.
ТЛ: поглиблення поняття про імпресіонізм.
   
13-14-15 Юрій Яновський «Подвійне коло», «Дитинство», «Шаланда в морі» (з роману «Вершники») Творча біографія митця. Романтичність світовідчуття і стилю в ранній творчості. Роман у новелах «Вершники» як «реабілітаційний двійник» «Чотирьох шабель». Умовність зображення («Подвійне коло»), ідея протиставлення загальнолюдських вартостей класовим. Проблема розпаду роду, родини як трагедія народу. Ідея нетлінної вартості національних основ буття, спадковості поколінь, духовної пам’яті («Дитинство»). Утвердження високих загальнолюдських ідеалів вірності й кохання, відданості громадянському обов’язку («Шаланда в морі»).
ТЛ: роман у новелах, художній час і простір, умовність зображення.
   
16 РМ Міні-твір за змістом новел з роману Ю.Яновського «Вершники»    
17-18 Валер’ян Підмогильний «Місто»
Автор інтелектуально-психологічної прози, перекладач. Світовий мотив підкорення людиною міста, самоутвердження, інтерпретовані на національному матеріалі. Зображення «цілісної» людини: в єдності біологічного, духовного, соціального.
ТЛ: екзистенціалізм, маргінальність, психологізм, іронія.
   
19 УРМ Диспут «Чи підкорив місто Степан Радченко?»    
20-21 Остап Вишня (Павло Губенко) «Моя автобіографія», «Сом», «Як варити і їсти суп із дикої качки». Трагічна творча доля українського гумориста, велика популярність і значення його усмішок у 1920-ті роки. Оптимізм, любов до природи, людини, м’який гумор як риси індивідуального почерку Остапа Вишні. ТЛ: усмішка.    
22-23 КР № 2. Українська література 1920-1930 рр. Проза. Твір    
  Драматургія    
24-25 Розвиток національного театру («Березіль» Леся Курбаса, Харківський театр ім. І.Франка), драматургії 1920−1930 рр. (від ідеологічних агіток до психологічної драми). П’єси В.Винниченка, М.Куліша, І.Дніпровського, І.Кочерги, Я.Мамонтова на перетині традицій «корифеїв», зарубіжної класики і модерної драматургії.
Микола Куліш «Мина Мазайло». Життєвий і творчий шлях митця. Зв'язок із театром Л.Курбаса. Національний матеріал і вселюдські, «вічні» мотиви та проблеми у п’єсах Сатирична комедія «Мина Мазайло». Особливості сюжету. Розвінчання національного нігілізму, духовної обмеженості на матеріалі українізації (Мина, Мокій, дядько Тарас, тьотя Мотя). Сатиричне викриття бездуховності обивателів, що зрікаються своєї мови, культури, родового коріння. Драматургічна майстерність автора у створенні комічних характерів і ситуацій, у побудові діалогів та ремарок, у мовній характеристиці героїв. Сценічне втілення. Актуальність п’єси у наш час. ТЛ: сатирична комедія.
  фанфік
  Українська література за межами України    
26 Література в Західній Україні (до 1939 р.) (огляд). Автономність, відкритість зарубіжним традиціям і новітнім процесам, високий розвиток літератури в Західній Україні до 1939 р. Яскраве поетичне гроно: Б.-І.Антонич, С.Гординський, Ю.Липа. Проза В. Стефаника, О.Кобилянської, І.Вільде, О.Турянського. Історична проза Б.Лепкого, Ю.Опільського, Катрі Гриневичевої.
Богдан-Ігор Антонич «Автопортрет», «Вишні». Життя і творчість. Аполітичність, наскрізна життєствердність, метафоричність і міфологізм поезій
  Напам. 1 вірш Антонича (на вибір)
27 Богдан-Ігор Антонич «Зелена євангелія», «Дороги», «Різдво». Лемківська конкретика як джерело образних асоціацій. Поєднання язичницьких мотивів із християнськими; міфологічність образу, екзотика лемківського краю в контексті вселюдських мотивів.
ВЧ поезій Б.-І. Антонича
ТЛ: міфологізм, асоцітивність.
  Напам. 1 вірші (на вибір)
28-29 Осип Турянський «Поза межами болю». Коротко про письменника. Історичний матеріал Першої світової війни як предмет художнього узагальнення. Поема у прозі, що хвилює, єднає людські серця, звільняє і просвітлює душу. Умовність зображення (події поза конкретним часом і простором). Загальнолюдські мотиви і гуманістичні цінності. Біологічні інстинкти і духовна воля до життя. Ідея перемоги духа над матерією. Гуманістичний, життєствердний пафос поеми у прозі, його вселюдська значимість і всеохопність.
ТЛ: поема у прозі.
   
  Еміграційна література (огляд)    
30 «Празька поетична школа» української поезії та її представники. Євген Маланюк «Під чужим небом», «Стилет чи стилос?..» Коротко про митця. Художнє осмислення трагічної історії України, ностальгічні мотиви, філософічність поезій. Вірші про призначення поета і поезії. Символічні образи. Проза У.Самчука, Т.Осьмачки, Д.Гуменної, Наталени Королевої.    
31-32 І. Багряний «Тигролови». Основні віхи життя й творчості митця. «Тигролови» як український пригодницький роман. Проблема свободи й боротьби за своє визволення. Жанрові особливості.    
33 КР № 3. Драматургія. Українська література за межами України. Тести    
34 ЛРК (поезія)    
  Українська література 1940−1950    
35-36 Участь українських письменників у Другій світовій війні. Активізація патріотичної тематики, героїчного пафосу, посилення філософічності в літературі цього періоду. Засилля соцреалізму в мистецтві повоєнного періоду.
Олександр Довженко «Україна в огні». Відомий у світі кінорежисер, засновник поетичного кіно. Романтичне світобачення. Соцреалістичний канон і новаторський естетичний пошук. Національні та загальнолюдські проблеми. Поєднання лірико-романтичного, виражального начала з публіцистикою, доля народу крізь призму авторського бачення і оцінки («Україна в огні»).
ТЛ: кіноповість, публіцистичність.
   
37 ВЧ Читання уривків із повісті «Україна в огні»    
38-39 Олександр Довженко «Зачарована Десна». Історія написання «Зачарованої Десни», автобіографічна основа, сповідальність оповіді. Поєднання минулого і сучасного. Два ліричні герої: малий Сашко і зріла людина. Морально-етичні проблеми, порушені в кіноповісті.   Напам. прозовий уривок (110 – 120 слів)
  Українська література другої половини ХХ – початку ХХІ ст.    
40 Вступ. Українська література у другій половині ХХ ст. Спроба подолати канони соцреалізму. «Закулісний» розвиток модернізму, опозиційні прояви різних стильових тенденцій. Явище шістдесятництва», нью-йоркська група, постшістдесятники, українська «химерна проза». Пошукове розмаїття сучасної літератури. Тенденції постмодернізму.
ТЛ: соцреалізм, модернізм (повторення) і постмодернізм.
Поети–шістдесятники. Нова хвиля відродження української літератури на початку 60-х років. «Шістдесятництво» як явище культурологічне і соціальне. Його зв’язок із дисидентським рухом. Ідейно-стильове розмаїття, тематична і формотворча новизна.
   
41 Василь Симоненко «Задивляюсь у твої зіниці…», «Я…» Творча біографія митця («витязь молодої української поезії»). Традиційність його лірики. Образ України, громадянський вибір поета. Мотив самоствердження людини у складному сучасному світі, її самодостатність і самоцінність («Я...»).
ТЛ: віршові розміри (повторення).
  Напам. «Задив-ляюсь у твої зіниці»
42 Дмитро Павличко «Два кольори». Основні відомості про поета, перекладача. Громадянські мотиви лірики. Образно-притчевий зріз часу, історії народу, проблеми нації, окремої людини. Пісня «Два кольори», яка стала народною.   Напам. «Два кольори»
43 Іван Драч «Балада про соняшник» Невтомний шукач нового змісту і нової форми в поезії. Переосмислення жанру балади. «Балада про соняшник» – поетичний роздум про суть мистецтва, процес творчості. Символічність образу соняшника, сонця.
ТЛ: балада (повторення)
   
44 Микола Вінграновський «Сеньйорито акаціє, добрий вечір...» Коротко про поета, прозаїка, кіномитця. Учень О.Довженка. Вселюдські, національні мотиви крізь призму «інтимного самозосередження». Вируюча пристрасть, несподівана асоціативність, буйна фантазія, образна деталь поезії. Інтимна лірика митця. Збірка інтимної лірики «Цю жінку я люблю».   Напам. «Сеньйо-
рито акаціє, добрий вечір»
45 КР № 4. Творчість О.П.Довженка. Поети-шістдесятники (І част). Тести    
46 Ліна Костенко. «Страшні слова, коли вони мовчать…», «Українське альфреско», «Хай буде легко. Дотиком пера…», «Я вранці голос горлиці люблю…»,, «Недумано, негадано…» Творчий шлях. Особливості індивідуального стилю (філософічність, історизм мислення, традиційність, інтелектуалізм, публіцистичність). «Страшні слова, коли вони мовчать» – ліричний роздум про значення слова в житті людини, суть мистецтва. «Вічні» українські фольклорні типи, новітнє переосмислення традиційної ситуації, образи-архетипи як атрибути української свідомості («Українське альфреско»). Інтимна лірика як спонука до роздумів про суть кохання. Її сповідальність. Пейзажна і філософська лірика.
ТЛ: образи-архетипи
  Напам. один вірш
47-48 Ліна Костенко «Маруся Чурай» Історико-фольклорна основа історичного роману у віршах «Маруся Чурай». Духовне життя нації крізь призму нещасливого кохання. Центральні проблеми: митець і суспільство, індивідуальна свобода людини.
ТЛ: роман у віршах
  Напам. уривок з роману «Маруся Чурай» (на вибір)
49 РМ Написання листа героєві роману    
50-51 Василь Стус «Мені зоря сіяла нині вранці…», «Крізь сотні сумнівів я йду до тебе…», «Господи, гніву пречистого...», «О земле втрачена, явися…», «Як добре те, що смерті не боюсь я…» Поет як символ незламного духу, збереження людської гідності. Загальний огляд творчості. Узагальнені образи крізь призму індивідуальної долі. Основні тематично-проблемні лінії: душа людини «перед вічністю високого неба» (відчуження від світу, проблема вибору, стан трагічної самотності і активної дії, формування себе); атмосфера розтлінного духу тоталітарної системи; Україна-мрія і Україна знищена, скорена. Поезія Стуса – зразок «стоїчної» поезії у світовій ліриці.
ВЧ Читання поезій В.Стуса
ТЛ: метафора (поглиблено)
  Напам. «Мені зоря сіяла нині вранці» або «Як добре те, що смерті не боюсь я»
  Проза другої половини ХХ ст.    
52-53 Інтенсивний розвиток української прози(твориВ.Дрозда, Є.Гуцала, В.Шевчука, Гр.Тютюнника, А.Дімарова, О.Гончара, П.Загребельного та ін.). Її новаторські особливості. Національна специфіка. Розмаїття тематики й жанрове розмаїття.
Олесь Гончар «За мить щастя». Загальна характеристика доробку О.Гончара-романтика. Творчий злет у 60-ті роки. Його громадянська і життєва позиція, роль у духовному відродженні нації. Краса і сила кохання як матеріал художнього осмислення. Узагальнений образ миті життя, філософія миті щастя людини («За мить щастя»). ТЛ: новела
   
54-55 Олесь Гончар. «Залізний острів» (із роману «Тронка»). Новела-засторога «Залізний острів» з роману «Тронка». Символіка танку юних Віталика і Тоні на розпеченій палубі затонулого крейсера (гуманістичні цінності під загрозою цивілізаційних процесів).
ТЛ: роман та його види
   
56-57 Григір Тютюнник. «Три зозулі з поклоном». Коротко про письменника. «Вічна» тема «любовного трикутника» в новітній інтерпретації. Образ любові як втілення високої християнської цінності, яка вивищує людину над прагматичною буденністю, очищає її душу. Зміщення часових площин як художній засіб. Роль художньої деталі в розкритті характеру, ідеї.
ТЛ: художня деталь (поглиблено).
   
58-59 КР № 5. Поети-шістдесятники (ІІ част.). Проза др. пол. ХХ ст. Твір    
60-61 Валерій Шевчук «Дім на горі» (повість-преамбула) Життя і творчість митця. Особливості світобачення, громадянська позиція. Зв’язок із давньою українською літературою. Композиція роману-балади «Дім на горі» (повість-преамбула і збірка новел «Голос трави»). Використання традиції європейської балади (сюжет кохання жінки і демонічної сили, трагізм). Розгалуженість сюжету. Барокове поєднання високого (духовного) і низького (буденного): дім на горі як фортеця нашої духовності, душі, підніжжя гори як поле боротьби добра і зла, світла і темряви. Барокові притчеві мотиви і символи (самотність, роздвоєння людини, блудний син, дорога). Жіноче начало і чоловіче у творі. Притчевість образів, епізодів.
ТЛ: бароко, притчевість, символічність (поглиблено), роман-балада.
   
  Українська історична проза    
52-53 У лещатах радянської ідеології. Історичні твори З.Тулуб, П.Загребельного, Р.Іваничука, Ю.Мушкетика, І.Білика та ін. П. Загребельний «Диво» (скорочено). Коротко про письменника. Загальна характеристика історичної прози. Історична основа й художній вимисел у романі «Диво». Софія Київська як історична пам’ятка та художній символ. Образ Сивоока (проблема творчого начала в людині, свободолюбства, людської гідності). Князь Ярослав Мудрий (проблема влади й людини). Наскрізні проблеми: людина перед вибором, людина у процесі самопізнання та самоствердження, людина-творець.
ТЛ: історична правда і художній вимисел (повторення).
   
  Сучасна українська література (огляд)    
64 Історико-культурна картина літератури кінця ХХ – початку ХХІ ст. (на шляху до нового відродження). Літературні угруповання (Бу-Ба-Бу, «Нова дегенерація», «Пропала грамота», «ЛуГоСад» та ін.). Творчість Г. Пагутяк, Ю. Андруховчиа, О. Забужко, І. Римарука, В. Слапчука та ін. Утворення АУП (Асоціації українських письменників). Література елітна і масова. Постмодернізм як один із художніх напрямів мистецтва 90-х років, його риси. Сучасні часописи та альманахи.
ТЛ: постмодернізм (повторення).
   
65 Українська російськомовна поезія (огляд). Українська тематика у творах Миколи Ушакова («Стихи о Шевченко» та ін.), Леоніда Вишеславського («Мова» та ін.), Бориса Чичибабіна («С Украиной в крови…», «Тарас» та ін.) Леоніда Кисельова («Я позабуду все обиды…», «Цари», «Язык не может сразу умереть…» та ін.).    
66 КР № 6. Творчість В.Шевчука та П.Загребельного. Сучасна українська література. Тести    
67 Література рідного краю. Ознайомлення з письменниками-земляками та їхніми творами.    
68 ПЧ О.Забужко «Казка про калинову сопілку»    
69 УРМ Диспут «Візьму з собою в непросте життя»    
70 Урок-підсумок. Бесіда про твори, вивчені упродовж навчального року. Зосередження уваги на їхніх художніх особливостях, новаторстві (на тлі відповідного відрізка часу)    

Категорія: укрмова та л-ра | Додав: Nicolaj
Переглядів: 563 | Завантажень: 16 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *:
Пошук
Реклама

Copyright Кунцівська ЗОШ I-III ступенів © 2018