Вівторок, 19.06.2018, 02:33
Вітаю Вас Гість | RSS

Кунцівська школа    
ВІРТУАЛЬНИЙ МЕТОДИЧНИЙ КАБІНЕТ

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Каталог файлів

Головна » Файли » Уроки » укрмова та л-ра

Календ. плани з укрмови та літератури (7 кл.)
[ Викачати з сервера (169.5 Kb) ] 11.09.2015, 12:21

Тематично-поурочне календарне планування
з українська мови та літератури (7 кл.)
2015-2016 навчальний рік

Учитель: Мокляк Т. М.

Українська мова (2,5 год., 88 год.)

№ з/п Тема уроку Дата Примітка
1 Вступ. Літературна норма української мови    
  Повторення та узагальнення вивченого    
2 РМ Повторення й поглиблення вивченого про текст, його структурні особливості, мовні засоби зв’язку речень у тексті. Мікротема тексту (практично)    
3 РМ Різновиди читання: ознайомлювальне, вивчальне, переглядове (загальне ознайомлення). Навчальне читання мовчки    
4 Розділові знаки у вивчених синтаксичних конструкціях    
5 РМ Усний вибірковий переказ тексту наукового стилю    
6-7 Вивчені частини мови, їх правопис    
8 КР №1. Повторення та узагальнення вивченого. Тести    
  Морфологія. Орфографія    
9 Дієслово: значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. Уживання дієслова в ролі різних членів речення    
10 Форми дієслова: неозначена форма, особові форми, дієприкметник, дієприслівник, безособові форми на -но, -то (загальне ознайомлення)    
11 Неозначена форма (інфінітив) та особові форми    
12 РМ Усний докладний переказ розповідного тексту художнього стилю з елементами опису зовнішності людини    
13 Доконаний і недоконаний види дієслова    
14 Часи дієслів. Теперішній час    
15 РМ Повторення вивченого про стилі мовлення. Поняття про публіцистичний стиль    
16 РМ Письмовий докладний переказ тексту-роздуму дискусійного характеру в публіцистичному стилі    
17 Минулий час. Зміна дієслів у минулому часі    
18 Майбутній час    
19 РМ Контрольне читання мовчки    
20 КР № 2. Дієслово (І частина). Тести    
21 Дієслова І і ІІ дієвідмін    
22 Дієвідмінювання дієслів теперішнього й майбутнього часу    
23-24 РМ Контрольний стислий переказ розповідного тексту про виконання певних дій у художньому стилі    
25 Способи дієслів (дійсний, умовний, наказовий). Уживання одних способів дієслів чи форм певного часу замість інших    
26 Творення дієслів умовного й наказового способів    
27 Безособові дієслова    
28 Способи творення дієслів    
29 Не з дієсловами (повторення)    
30 Правопис -ться, -шся в кінці дієслів (повторення). Вимова дієслів на -шся, -ться    
31 Букви е, и в особових закінченнях дієслів I і II дієвідмін (повторення). Буква ь у дієсловах наказового способу    
32 Контрольний диктант    
33 КР №3. Дієслово (ІІ частина). Тести    
34 РМ Ділові папери. Розписка    
35 Дієприкметник як особлива форма дієслова: значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль    
36 Активні й пасивні дієприкметники. Творення й відмінювання активних і пасивних дієприкметників теперішнього й минулого часу    
37 РМ Жанри мовлення: оповідання, замітка, розписка, особливості їх побудови. Стилістична помилка (практично)    
38 Дієприкметниковий зворот    
39 Розділові знаки в реченнях із дієприкметниковими зворотами    
40 Будова речень із дієприкметниковими зворотами; синоніміка складних і простих речень із дієприкметниковими зворотами    
41 РМ Усний докладний переказ тексту публіцистичного стилю мовлення з елементами роздуму    
42 Безособові дієслівні форми на -но, -то. Використання в мовленні безособових форм на -но, -то    
43 Правопис дієприкметників. Правопис відмінкових закінчень дієприкметників    
44 Правопис суфіксів дієприкметників. -Н- у дієприкметниках та -нн- у прикметниках дієприкметникового походження    
45-46 РМ Письмовий твір-опис зовнішності людини за картиною в художньому стилі    
47 Не з дієприкметниками    
48 Дієприслівник як особлива форма дієслова: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль    
49 Вид і час дієприслівників    
50 Дієприслівники недоконаного й доконаного виду, їх творення    
51 РМ Усний твір-опис дій на основі власних спостережень у художньому стилі    
52 Дієприслівниковий зворот    
53 Коми при дієприслівниковому звороті й одиничному дієприслівникові    
54 Не з дієприслівниками    
55 РМ Анотація. Складний план власного висловлення (практично)    
56 КР № 4. Дієприкметник та дієприслівник. Тести    
57 Прислівник, значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль    
58 Розряди прислівників (практично)    
59 Ступені порівняння прислівників    
60 Букви - та -нн- у прислівниках    
61 РМ Портретний нарис у публіцистичному стилі    
62-63 Не і ні з прислівниками    
64 И та і в кінці прислівників    
65 Правопис прислівників на -о, -е, утворених від прикметників і дієприкметників    
66-67 Написання прислівників окремо, разом і через дефіс    
68-69 РМ Контрольний переказ тексту публіцистичного стилю мовлення з елементами роздуму    
70 Написання прислівникових словосполучень типу: раз у раз, з дня на день...    
71 КР № 5. Прислівник. Тести    
72 Прийменник як службова частина мови. Прийменник як засіб зв’язку слів у словосполученні й реченні. Зв’язок прийменника з непрямими відмінками іменника. Прийменниково-іменникові конструкції в ролі членів речення. Прийменники-синоніми як засіб милозвучності мови (в-у, з-зі-із-зо)    
73 Види прийменників за будовою. Непохідні й похідні прийменники    
74 Написання похідних прийменників разом, окремо і через дефіс    
75 РМ Письмовий твір-оповідання за поданим сюжетом    
76 Сполучник як службова частина мови    
77 Види сполучників за будовою, походженням. Використання сполучників у простому і складному реченнях: сполучники сурядності й підрядності    
78 Написання сполучників разом та окремо. Розрізнення сполучників і однозвучних слів    
79 РМ Контрольний твір розповідного характеру про виконання автором улюбленої справи в художньому стилі (приготування обіду, моделювання, малювання, шиття, вишивання)    
80 Частка як службова частина мови. Розряди часток за значенням    
81 Правопис часток. Написання часток -бо, -но, -то, -от, -таки    
82 Контрольне аудіювання    
83 Не і ні з різними частинами мови. (узагальнення)    
84 Вигук як особлива частина мови. Групи вигуків за значенням. Дефіс у вигуках. Кома і знак оклику при вигуках    
85 Контрольний диктант    
86 КР № 6. Службові частини мови. Тести    
87 РМ Складання діалогу, який доповнює почутий або прочитаний текст, його розігрування відповідно до запропонованої ситуації спілкування, пов’язаної з характеристикою людей; діалог дискусійного характеру    
88 Узагальнення й систематизація вивченого про частини мови, їх правопис і використання в мовленні    

Українська література. (2 год.)

№з/п Тема уроку Дата Примітка
1 Вступ. Художній твір як явище мистецтва, новий ірреальний світ, створений письменником. Його особливість і значення. Функції мистецтва    
  Із пісенних скарбів    
2 Суспільно-побутові пісні. «Ой на горі та женці жнуть», «Стоїть явір над водою».
Висловлювання відомих людей про українські народні пісні. Їхнє ідейно-художнє багатство. Жанрово-тематичне розмаїття пісень (суспільно-побутові: козацькі, чумацькі, кріпацькі, солдатські,бурлацькі, заробітчанські тощо)
ТЛ: суспільно-побутові пісні
  Напам.
1 пісню
3 «Гомін, гомін по діброві», «Ой у степу криниченька». Трагічний і героїчний пафоси козацьких і чумацьких пісень    
4 Коломийки. «Дозвілля молоді», «Жартівливі коломийки» — «перли розсипаного намиста». Особливість жанру і його життєвість. Побудова, ритм коломийок. Життєствердний, гумористичний пафос
ТЛ: коломийки
   
5 ЛРК Народні пісні мого краю    
6 КР № 1. Із пісенних скарбів. Тести    
  Про минулі часи    
7 Іван Франко. «Захар Беркут». Короткі відомості про митця і його багатогранну творчість.    
8-9 Змалювання героїчної боротьби русичів-українців проти монголо-татарських нападників    
10-11 Патріотична ідея (головна думка) у творі
ТЛ: історична повість
   
12 УРМ Характеристика образів Захара Беркута, Максима, Мирослави, Тугара Вовка    
13 Тарас Шевченко. «Мені тринадцятий минало…»
Повторення життєпису поета. Мотив усеперемагаючого життєлюбства, доброти, любові. Зміна емоційного стану незахищеної дитячої душі у великому і складному світі
ТЛ: балада, метаморфози, ідея
   
14 «Тополя». Ідея незнищенності справжнього кохання, краси, вірності    
15 «Як умру, то поховайте…» — твір, що єднає минуле, теперішнє і майбутнє. Історія його написання. Ідея єднання з рідною землею. Мрія про щасливе майбутнє свого народу, віра в нього   Напам.
«Як умру, то поховайте»
16 ВЧ віршів Т.Шевченка    
17 КР № 2. І.Франко «Захар Беркут» і твори Т.Шевченка. Твір    
18 Андрій Чайковський. «За сестрою» Коротко про митця. Відтворення історичних подій із позицій гуманізму. Напружений динамічний сюжет героїко-романтичної повісті    
19 Використання фольклорних мотивів, засобів (зокрема прийому гіперболізації)    
20 Благородство, відповідальність, мужність, вірність, життєлюбство запорозьких козаків.
ТЛ: героїко-романтична повість, романтичний герой, композиція
   
21 РМ Складання плану до характеристики Павлуся    
22 ПЧ В.Малик «Таємний посол»    
23 Михайло Стельмах. «Гуси-лебеді летять…» Коротко про митця. Його поетичне сприймання світу   Напам. прозовий уривок
24 Автобіографічна повість про дитинство. Єдність світу природи і світу дитячої душі (у вчинках, поведінці, роздумах, переживаннях)
ТЛ: автобіографічний твір
   
25 Звичаї, традиції українців у повісті    
26 Образи гусей-лебедів, чутливого до краси хлопчика Михайлика    
27 ВЧ уривків із повісті М.Стельмаха    
28 Григір Тютюнник. «Климко» Цікавий епізод із дитинства письменника. Автобіографічна основа твору.    
29 Тема воєнного лихоліття в повісті. Ідея самопожертви    
30 Морально-етичні уроки доброти, чуйності, турботи про рідних.    
31 Художні особливості твору (мова персонажів, художня деталь).
ТЛ: художня деталь.
   
32 КР № 3. М.Стельмах «Гуси-лебеді летять» та Г.Тютюнник «Климко». Тести    
33 ПЧ М.Стельмах «Щедрий вечір»    
34 ЛРК    
  «Ти знаєш, що ти — людина…»    
35 Олекса Стороженко. «Скарб». Короткі відомості про автора, його гумористичні твори. Морально-етичні проблеми оповідання. Гумористичне, викривальне зображення головного героя.    
36 Скарб — узагальнений образ щастя. Повчальний характер оповідання.    
37 ПЧ О.Стороженко «Закоханий чорт»    
38 Богдан Лепкий. «Мишка (Казка для дітей, для малих і великих)» Твір, написаний спеціально для дітей. Актуальні морально-етичні питання в ньому, проблема збереження загальнолюдських цінностей. Трагічна і комічна ситуації, їхня роль у розкритті головної думки, моралі.    
39 Ліна Костенко. «Дощ полив…», «Кольорові миші». Коротко про письменницю. Уявне, фантастичне і реальне в її поезіях. Ідея зіткнення неповторності й буденності, стандарту в «Кольорових мишах». Умовна, вигадана ситуація. Образ особливої дівчинки Анни.    
40 Ліна Костенко. «Чайка на крижині», «Крила». Ідея глибокого духовного наповнення людини — її «крилатості», що проявляється індивідуально. Духовне багатство — найбільший скарб у житті.   Напам.
1 вірш
41 Василь Симоненко. «Лебеді материнства», В. Симоненко — «лицар на білому коні» в українській літературі. Громадянські, патріотичні мотиви, піднесений пафос його лірики. Загальнолюдські цінності та ідеї.   Напам.
1 вірш
42 Василь Симоненко «Ти знаєш, що ти — людина…»    
43 Василь Симоненко «Гей, нові Колумби й Магеллани…»    
44 ВЧ Урок-конкурс на кращого декламатора поезій Л.Костенко та В.Симоненка    
45 КР № 4. Твори О.Стороженка, Б.Лепкого, Л.Костенко, В.Симоненка. Твір    
46 ЛРК    
47-48 Марина Павленко. «Русалонька із 7-В, або Прокляття роду Кулаківських». Казкове й реалістичне в повісті-казці, час теперішній і минулий у ній    
49-50 Роздуми про сенс людського життя, моральний вибір кожного    
51 Добро і зло в повісті, у сучасному світі та в людині    
52 УРМ Усний твір за складеним планом про відповідальність за свої вчинки (за змістом повісті М.Павленко)    
53 Любов Пономаренко. «Гер переможений» Загальнолюдська ідея гуманізму й толерантності. Особливості художніх засобів новели (роль деталей, поєднання різних часових площин тощо)
ТЛ: новела
   
54 ПЧ А.Дімаров «Блакитна дитина»    
55 КР № 5. М.Павленко «Русалонька із 7-В…» та Л.Пономаренко «Гер переможений». Тести    
  Ми — українці    
56-57 Олег Ольжич. «Господь багатий нас благословив», «Захочеш — і будеш» (із циклу «Незнаному воякові»)
Українські національні герої, лицарі духу. Романтичний максималізм, сила духу, життєрадісність, шляхетність, патріотизм, висловлені образним словом.
   
58-59 Олена Теліга. «Сучасникам», «Радість», «Пломінний день». Ідея оптимізму і життєлюбства через художнє слово. Моральний заповіт нащадкам   Напам.
1вірш
(Ольжич і Теліга)
60 Олександр Гаврош. «Неймовірні пригоди Івана Сили». Повість про пригоди українського силача, який став чемпіоном Чехословаччини та Європи з кількох видів спорту, об’їздив півсвіту, здобувши безліч перемог    
61 Іван Сила (Іван Фірцак) — утілення непереможного духу українського народу, його доброти й
щирості
   
62 Морально-етична проблематика твору: добро і зло, справжня дружба і любов, чесність і підступність    
63 РМ Фанфік про нові пригоди Івана Сили    
64 Андрій Малишко. «Пісня про рушник».
Відомий український поет і його пісні, що стали народними. Патріотичні почуття, найвищі духовні цінності в них. Художні засоби донесення до читача ідей патріотизму, гуманізму, історичної пам’яті
  Напам.
1 вірш
65 Андрій Малишко «Чому, сказати, й сам не знаю…»    
66 Андрій Малишко «Вчителька». Ліризм поезій А. Малишка    
67 ВЧ поезій А.Малишка    
68 КР № 6. Твори О.Ольжича, О.Теліги, О.Гавроша, А.Малишка. Тести    
69 ЛРК Поезії Б.Олійника    
70 Урок-підсумок. Бесіда про твори, які вивчалися упродовж року й викликали найбільшу зацікавленість.   Завдання на літо

Категорія: укрмова та л-ра | Додав: Nicolaj | Теги: календарне планування
Переглядів: 1075 | Завантажень: 26 | Коментарі: 2 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *:
Пошук
Реклама

Copyright Кунцівська ЗОШ I-III ступенів © 2018