Вівторок, 20.03.2018, 00:25
Вітаю Вас Гість | RSS

Кунцівська школа    
ВІРТУАЛЬНИЙ МЕТОДИЧНИЙ КАБІНЕТ

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Каталог файлів

Головна » Файли » Уроки » укрмова та л-ра

Календ. плани з укрмови та літератури (8 кл.)
[ Викачати з сервера (193.5Kb) ] 11.09.2015, 09:15

Тематично-поурочне календарне планування
з українсьої мови та літератури (8 кл.)
2015-2016 навчальний рік

Учитель: Мокляк Т. М.

Українська мова (2 год.)

Тема Дата Примітка
1 Вступ. Мова — найважливіший засіб спілкування, пізнання і впливу    
  Повторення та узагальнення вивченого    
2 Лексикологія. Фразеологія    
3 Морфологія    
4 РМ Повторення відомостей про мовлення, текст, стилі і типи мовлення    
5 Основні правила правопису    
  Синтаксис і пунктуація    
6 Словосполучення. Будова і види словосполучень за способами вираження головного слова. Види зв’язку в словосполученні. Спостереження за використанням вивчених частин мови в ролі головного й залежного слова. Граматична помилка та її умовне позначення (практично)    
7 РМ Усний стислий переказ тексту публіцистичного стилю (зокрема на основі прослуханих телепередач)   Усний переказ
8 Речення. Речення прості й складні (повторення), двоскладні й односкладні    
  Просте речення. Двоскладне речення    
9 Підмет. Способи вираження підмета    
10-11 РМ Контрольний письмовий стислий переказ розповідного тексту з елементами опису місцевості в художньому стилі    
12 Простий і складений присудок (іменний та дієслівний)    
13 Тире між підметом і присудком    
14 КР № 1. Синтаксис і пунктуація. Головні члени речення. Тести    
15 Означення, додаток і обставина як другорядні члени речення (повторення)    
16 Прикладка як різновид означення. Написання непоширених прикладок через дефіс; прикладки, що беруться в лапки    
17 Види обставин (за значенням).    
18 РМ Усний твір-опис місцевості на основі особистих спостережень і вражень у художньому стилі    
19 Порівняльний зворот. Виділення порівняльних зворотів комами    
20 Порядок слів у реченні. Логічний наголос    
21 РМ Контрольний письмовий твір-опис місцевості на основі особистих спостережень і вражень у художньому стилі    
  Односкладні речення. Неповні речення    
22 Односкладні прості речення з головним членом у формі присудка    
23 Означено-особові, узагальнено-особові, неозначено-особові речення    
24 РМ Вивчальне читання мовчки    
25 Безособові речення    
26 РМ Контрольне читання мовчки    
27 Односкладні прості речення з головним членом у формі підмета (називні)    
28 Повні й неповні речення. Тире в неповних реченнях    
29 РМ Діалог відповідно до створеної в класі ситуації спілкування, пов’язаної із життєвим досвідом учнів, дискусійного характеру, його розігрування в різних стилях мовлення   Діалог
30 Контрольний диктант    
31 Узагальнення і систематизація вивченого з теми    
32 КР № 2. Другорядні члени речення. Односкладні та неповні речення. Тести    
33 РМ Конспектування як різновид стислого переказу прочитаного науково-навчального тексту; тематичні виписки    
34 РМ Ділові папери. Протокол. Витяг з протоколу    
  Речення з однорідними членами    
35 Однорідні члени речення (із сполучниковим, безсполучниковим і змішаним зв’язком). Кома між однорідними членами    
36 Речення з кількома рядами однорідних членів    
37 Однорідні й неоднорідні означення    
38 РМ Усний вибірковий переказ розповідного тексту з елементами опису пам’яток історії та культури в художньому стилі    
39 Узагальнюючі слова в реченнях з однорідними членами.    
40 Двокрапка і тире при узагальнювальних словах у реченнях з однорідними членами    
41-42 РМ Контрольний докладний переказ розповідного тексту з елементами опису пам’яток історії та культури в публіцистичному стилі    
  Речення зі звертаннями, вставними словами (словосполученнями, реченнями)    
43 Звертання непоширені й поширені    
44 РМ Різновиди аудіювання — ознайомлювальне, вивчальне, критичне (практично)    
45 РМ Контрольне аудіювання    
46 Розділові знаки при звертанні    
47 Вставні слова (словосполучення, речення)    
48 РМ Усний твір-опис пам’яток історії та культури за картиною в публіцистичному стилі   Усний твір
49 Розділові знаки при вставних словах(словосполученнях, реченнях)    
50-51 РМ Контрольний твір-опис пам’яток історії та культури на основі особистих спостережень і вражень у художньому стилі    
52 КР № 3. Речення з однорідними членами, із звертаннями та вставними словами (словосполученнями, реченнями). Тести    
  Речення з відокремленими членами    
53 Поняття про відокремлення    
54 Відокремлені означення    
55 Відокремлені означення. Розділові знаки при відокремлених означеннях    
56 Відокремлені прикладки    
57 Відокремлені прикладки. Розділові знаки при відокремлених прикладках.    
58 Відокремлені додатки. Розділові знаки при відокремлених додатках    
59 РМ Виразне читання вголос художніх, наукових, публіцистичних, ділових текстів, що належать до різних жанрів мовлення   Читання вголос
60 Відокремлені обставини    
61 Відокремлені обставини. Розділові знаки при відокремлених обставинах    
62 Відокремлені уточнюючі члени речення    
63 РМ Повідомлення на тему про мову, що вимагає зіставлення і узагальнення матеріалу в науковому стилі    
64 Відокремлені уточнюючі члени речення. Розділові знаки при відокремлених уточнюючих членах речення    
65 Контрольний диктант    
66 Узагальнення і систематизація вивченого з теми    
67 КР № 4. Речення з відокремленими членами. Тести    
  Повторення в кінці року відомостей про просте речення    
68 Головні та другорядні члени речення    
69 Односкладні та неповні речення    
70 Речення з однорідними та відокремленими членами, звертаннями, вставними словами    

Українська література. (2 год.)

Тема уроку Дата Примітка
1 Вступ. Художня література як одна з форм духовної діяльності людини. Функції художньої літератури. Багатозначність художнього образу. Різновиди образів (образ-персонаж, образ-символ, словесні, зорові, слухові тощо). Аналіз художнього твору    
  Усна народна творчість    
2 Українські історичні пісні. Пісні про звитяжну боротьбу козаків з турецько-татарськими нападниками («Зажурилась Україна», «Та, ой, як крикнув же козак Сірко»)    
3 Пісні про боротьбу проти соціального та національного гніту («Ой Морозе, Морозенку», «Максим козак Залізняк»)    
4 «Чи не той то Хміль», «За Сибіром сонце сходить». Образи історичних осіб, лицарів-оборонців рідної землі, створені народною уявою    
5-6 Пісні Марусі Чурай. Легендарна поетеса з Полтави. Трагічна історія її життя. Пісні, що стали народними. Їхня популярність, фольклорна основа, народнопоетичні образи («Засвіт встали козаченьки, «Віють вітри, віють буйні», «Ой не ходи, Грицю...»)   Напам. «Засвіт встали козаченьки»
7 Українські народні думи — героїчний епос українського народу. Різновиди дум (історико-героїчні, соціально-побутові). Кобзарі та лірники — виконавці народних дум (О.Вересай, Г.Гончаренко, М.Кравченко та ін.), сучасні виконавці: В. та М.Литвини, В.Нечема. Національна капела бандуристів України. Жанрова своєрідність, історична основа, героїчний зміст дум. Специфічність поетичної форми, ритму
ТЛ: думи
   
8-9 «Маруся Богуславка». Морально-етична проблематика. Проблема вибору, душевна роздвоєність Марусі Богуславки між любов’ю до рідної землі та становищем дружини турецького вельможі    
10 «Буря на Чорному морі». Символ гріхопадіння і порятунку через усвідомлення покаяння    
11 ПЧ Читання народних дум. «Дума про козака Голоту» та ін.    
12 КР № 1. Усна народна творчість. Тести    
  З давньої української літератури    
13-14 «Слово про похід Ігорів». Давньоруська пам’ятка, перлина українського ліро-епосу. Історична основа «Слова». Переклади і переспіви у ХІХ-ХХ ст. Питання авторства    
15 Особливості композиції та стилістичних засобів    
16 Образи руських князів у творі. Наскрізна ідея патріотизму    
17 Символічно-міфологічні образи та їхнє значення. Фольклорні мотиви. Роль пейзажу в розгортанні сюжету. Поетичність образу Ярославни    
18 УРМ Усна характеристика образів поеми «Слово про похід Ігорів»    
  Світ української поезії    
19 Тарас Шевченко. «Думи мої, думи мої», «Ой три шляхи широкії». Викуп поета з неволі, причини його покарання царем, перебування в казематі, заслання
ТЛ: філософська лірика
  Напам. «Думи мої, думи мої» (фрагмент)
20 Усвідомлення власної місії поета. «Мені однаково, чи буду» (з циклу «В казематі»)   Напам. «Мені однаково»
21 Роздуми автора про власну долю, долю України, плинність, скороминущість життя людини на землі, про її долю. «Минають дні, минають ночі». Ідейно-художній аналіз поезій Т.Г.Шевченка
ТЛ: рими, стопи, віршовий розмір.
   
22 Виразне читання творів Т.Шевченка    
23-24 КР № 2. З давньої української літератури. Творчість Т.Шевченка. Твір    
25 Леся Українка. Розповідь про життя поетеси, її мужність і силу духу. Потужне ліричне начало, романтичність, волелюбність, оптимізм, мрія і дійсність як провідні мотиви. «Ви щасливі, пречистії зорі», «Хотіла б я піснею стати»   Напам. «Хотіла б я піснею стати»
26 Тема гармонійного єднання людини з природою. («Давня весна»). Ідея вільної творчості, вільнолюбства людини    
27-28 Проблеми і мотиви: роль митця в суспільсьві, служіння музі і народові, суть людського щастя, вдячності («Давня казка»)   Напам. уривок з «Давньої казки»
29 Порівняльна характеристика образів (Поета і Бертольда), складання плану порівняльної характеристики    
30 РМ Письмова характеристика образів поеми «Давня казка»    
31 Виразне читання творів Лесі Українки    
32 КР № 3. Світ української поезії (І частина). Тести    
33 ПЧ Т.Шевченко «Кобзар»    
34 ЛРК (поезія)    
35 В.Сосюра. Патріотичні та інтимні мотиви творів поета. Щирість його ліричного самовираження. Образ України, ідея нерозривної єдності людини з рідною землею, алегоричність образів («Сад»)   Напам. «Любіть Україну!
36 Виразне читання. В.Сосюра «Любіть Україну!» Патріотичний пафос поезії    
37 В.Сосюра «Васильки» — взірець інтимної лірики
ТЛ: інтимна лірика, віршовані розміри
   
38 В.Підпалий. Щирість патріотичних почуттів ліричного героя у вірші «Тиха елегія»    
39 Оптимізм, впевненість у правильності обраного шляху («Запросини»)    
40-41 Іван Малкович. «Свічечка букви Ї», «Музика, що пішла», «З янголом на плечі». Глибокі роздуми сучасного поета по те, якою повинна бути людина, щоб уберегти себе, своїх близьких, свою мову, душевне багатство від зла. Оптимістичний пафос, віра в перемогу добра   Напам. «З янголом на плечі»
42 КР № 4. Світ української поезії (ІІ частина). Тести    
  Національна драма    
43 Іван Карпенко-Карий. Короткі відомості про життя і творчість видатного українського драматурга ХІХ ст., про «театр корифеїв»    
44-45 Трагікомедія «Сто тисяч» (скорочено) – класичний взірець українського «театру корифеїв»
ТЛ: драматичний твір, комедія, трагікомедія
   
46-47 Проблема бездуховності людини, засліпленої прагненням до наживи. Проблема влади грошей – наскрізна й «вічна» у світовому мистецтві    
48 Засоби сатиричного змалювання Герасима Калитки    
49 РМ Твір за змістом п’єси «Сто тисяч»    
  З української прози    
50-51 М.Коцюбинський. «Дорогою ціною» (скорочено). Пригодницький, романтичний сюжет повісті. Вічний тип шукача правди. Робота з текстом повісті    
52-53 Протест Остапа і Соломії проти кріпосницької наруги – протест проти будь-якого насильства над людиною. Проблема волі людини та можливостей її здобуття. Кохання Остапа і Соломії як центральний мотив у творі. Його непереможна сила, що рухає вчинками, поведінкою, вибором героїв    
54-55 Час і вічність у повісті, символічні образи. Романтичність, мужність і сила волі української жінки Соломії    
56 УРМ Складання фанфіку за сюжетом повісті М.Коцюбинського    
57 Виразне читання уривків повісті М.Коцюбинського «Дорогою ціною»   Напам. прозовий уривок
58-59 КР № 5. Творчість І.Карпенка-Карого та М.Коцюбинського. Твір    
60-61 В.Дрозд. «Білий кінь Шептало»
Іронічна, алегорично-химерна проза сучасного прозаїка. Проблема людини в суспільстві, її знеосіблення, свободи і неволі, особистості й натовпу, дійсності і мрії («Білий кінь Шептало»).
   
62 Алегоричність образу коня Шептала, його характеристика, оцінка його поведінки    
63 ПЧ В.Дрозд «Кінь Шептало на молочарні»    
  Український гумор і сатира    
64-65 В.Самійленко. Коротко про митця. Робота над змістом творів «На печі», «Патріоти» Засоби творення гумору та сатири. Сатирична іронія віршів. Гумор і сатира поета як поштовх до роздумів про справжній патріотизм, самовідданість, порядність та лицемірство, пристосуванство людини
ТЛ: гумор і сатира, антитеза, іронія
   
66 КР № 6. Творчість В.Дрозда та В.Самійленка. Тести    
67 ПЧ Остап Вишня «Мисливські усмішки»    
68 ЛРК (проза)    
69-70 Підсумкові уроки. Бесіди про твори, що вивчалися впродовж року й викликали найбільше роздумів, суперечок, зацікавлення   Завдання на літо

Категорія: укрмова та л-ра | Додав: Nicolaj
Переглядів: 625 | Завантажень: 31 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *:
Пошук
Реклама

Copyright Кунцівська ЗОШ I-III ступенів © 2018