Оформлення запитів на інформацію

Запит на інформацію — це прохання особи до розпорядника інформації надати публічну інформацію, що знаходиться у його володінні. Запит на інформацію має містити:

— ім'я (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв'язку, якщо такий є;

— загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;

— підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі.

Порядок реєстрації запитів на інформацію

Запити на інформацію, що надходять на адресу школи приймаються, попередньо опрацьовуються і реєструються в робочі дні з 8.00 до 17.00 ( тел. 9-42-40 );:

У разі, якщо з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит, його має оформити відповідальна особа з питань запитів на інформацію, обов'язково зазначивши в запиті своє ім'я, контактний телефон, та надати копію запиту особі, яка його подала.

Запити на інформацію можна подати:

— телефоном: (244) 9-42-40;

— поштою: 39314, Полтавська область, Новосанжарський район, с. Кунцеве, вул. Полтавська, 4, загальноосвітня школа;

— електронною поштою: kuncevo1@inbox.ru.

Відповідні форми для заповнення можна отримати в адміністрації школи або завантажити нижче.

Примірна форма запиту на інформацію (завантажити)

Примітки:

1. Інформація про діяльність школи, документи, які перебувають у володінні школи, розміщені також на веб-сайті http://www.kuncevo.ucoz.ru.

2. Запит може бути поданий особисто посадовим особам, які організовують у встановленому порядку доступ до публічної інформації, якою володіють розпорядники інформації, в робочий час.

3. У запиті необхідно зазначити спосіб отримання інформації.

4. Відповідь на запит на інформацію надається у спосіб, обраний запитувачем, протягом п'яти робочих днів з дня надходження запиту. 

5. У разі коли запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, інформації щодо стану навколишнього природного середовища, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних ситуацій, що сталися або можуть статися і загрожують безпеці громадян, відповідь надається протягом 48 годин з дня отримання запиту.

6. У разі коли запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду запиту може бути продовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку запитувачу повідомляється в спосіб зазначений у заяві на отримання інформації не пізніше п'яти робочих днів з дня надходження запиту.

7. Інформація на запит надається безоплатно.

8. У разі коли запитувана інформація містить документи обсягом більш як 10 сторінок, про це протягом п'яти робочих днів з дня надходження запиту повідомляється запитувачу із зазначенням обсягу фактичних витрат, пов'язаних із копіюванням або друком документів, та реквізитів і порядку відшкодування таких витрат в спосіб зазначений у заяві на отримання інформації. Надання інформації здійснюється протягом трьох робочих днів після підтвердження оплати вартості фактичних витрат.

9. У задоволенні запиту може бути відмовлено у таких випадках:

9.1. розпорядник інформації не володіє і не зобов'язаний відповідно до його компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;

9.2. інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації»;

9.3. особа, яка подала запит на інформацію не оплатила фактичні витрати, пов'язані з копіюванням або друком документів, відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації»;

9.4. не дотримано вимог до складення та подання запиту на інформацію, передбачених Законом України «Про доступ до публічної інформації», а саме не зазначено: 

— ім'я (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв'язку, якщо такий є;

— загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;

— підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі.

10. У відмові в задоволенні запиту на інформацію має бути зазначено:

— прізвище, ім'я, по батькові та посаду особи, відповідальної за розгляд запиту розпорядником інформації;

— дату відмови;

— мотивовану підставу відмови;

— порядок оскарження відмови;

— підпис.

 11. Відмова в задоволенні запиту на інформацію надається в письмовій формі.