Вівторок, 11.12.2018, 12:47
Вітаю Вас Гість | RSS

Кунцівська школа    
ВІРТУАЛЬНИЙ МЕТОДИЧНИЙ КАБІНЕТ

Категорії розділу
Статистика

Онлайн всього: 2
Гостей: 2
Користувачів: 0

Каталог статей

Головна » Статті » Мої статті

Комп'ютерно-орієнтовані засоби навчання (авторські програми)

З питань одержання Програми тестування знань учнів та Розробника тестів звертайтесь за електронною адресою: mykuncevo@gmail.com


ПЛАН

1. Використання програм Microsoft Office.

2. Власні розробки навчально-контролюючих програм. Унікальна авторська програма.

1. Використання програм Microsoft Office для контролю знань учнів

Суттєвими недоліками існуючих поодиноких навчально-контролюючих програм є жорсткість їхньої конструкції. Учитель, як правило, позбавлений можливості вносити корективи до змісту запропонованих завдань, видаляти непотрібне, тобто пристосовувати ці програми до навчальних цілей предмету, конкретного класу та учня. Такий варіант є неприйнятним як з точки зору творчого вчителя, та і з точки зору забезпечення особистісно орієнтованого навчання. Це одна із причин, чому окремі вчителі уникають широкого використання існуючого програмного забезпечення у навчальному процесі.

Тому вчителі шкіл намагаються використовувати такі відомі засоби як Microsoft Office PowerPoint (Презентація), що забезпечує високу якістю відображення даних, зокрема графіки PowerPoint 2003, анімації і засобів мультимедіа (Рис. 1). На жаль, доповнення таких презентацій засобами контролю знань потребує глибокого володіння мовою HTML.

Рис. 1. Фрагмент із презентації (повноекранний режим)

Тести у форматі текстового документу (Doc)

Тести у форматі текстового документу, створені за допомогою Microsoft Word, мають невеликий візуальний ефект, але, водночас, і значно менше часу та спеціальних вмінь вимагають від учителя.

Головне, що вимагається від розробника – знання технології складання тестових завдань, уміння скласти завдання різних ступенів складності й володіння навичками роботи з текстовими документами та текстовим редактором Microsoft Word. Такі тестові завдання, у тому числі і з предметів гуманітарного циклу, успішно розробляються й ефективно використовуються вчителями школи останні десять років.

Для гуманітарних дисциплін, можна виділити чотири рівні навченості, на кожному з яких навчальні досягнення учнів якісно різняться: [7]

1. Рівень запам'ятовування і відтворення інформації (механічного відтворення). На цьому рівні освіта школяра характеризується лише кількісними показниками.

2. Рівень розуміння інформації (осмисленого відтворення). Для цього рівня характерним є виявлення учнем поверхневих зв’язків між фактами завдяки прочитаним, почутим висловлюванням та побаченим умовним чи образним зображенням.

Обидва зазначені раніше рівні можна об’єднати в один, розглядаючи його як рівень запам'ятовування та розуміння інформації.

3. Рівень застосування знань (застосування стандартних умінь). Перебуваючи на цьому рівні, учень може виконати типові пізнавальні завдання, спираючись на відомі йому фактичні дані та алгоритми дій (шаблони, інструкції, пам’ятки).

4. Рівень перенесення (творчості). Учень самостійно «конструює» нові для нього знання, використовуючи додаткові джерела фактичних даних та самостійно укладені на основі стандартних схеми дій.

Для полегшення виставлення оцінки за 12-бальною системою (в залежності від набраних учнем балів за тест) використовується створена автором невеличка програма «Оцінка» (Рис. 2). Вона видає оцінки при введенні до неї загальної кількості балів у тесті. Аналогічні «програми» можна створити в Microsoft Excel та Microsoft Word.

Використання Форми

Використання Форми, яку користувачі переглядають та заповнюють у Microsoft Word здатне перетворити тестові завдання у цікавіший варіант. Учитель може створити форму, а учні заповнять її у Microsoft Word. Ство-рюючи такі форми, можна використовувати текстові поля, прапорці та розкривні списки (Рис. 3). Дані з цих форм можна зібрати, а потім проаналізувати в Microsoft Access або Microsoft Excel.

Учень, працюючи з тестом безпосередньо у Microsoft Word, натисканням на відповідні кнопки у тексті вибирає із розкривних списків правильні варіанти відповідей. В іншому випадку потрібно позначити прапорцем правильні відповіді, або ж самому її вписати. Результати роботи записуються під іменем виконавця у звичайний документ Word, або одразу ж роздруковуються. Вчителю залишається перевірити роботу.

тест

Рис. 3. Тест у формі, яку учні переглядають та заповнюють у Microsoft Word.

Технологія складання тесту-форми.

КРОК 1: Друкуємо текст запитання та варіантів відповідей.

КРОК 2: Файл – Вигляд – Панелі інструментів – Форми (Рис. 4).

Рис. 4. Панель Форми.

КРОК 3: Вставляємо необхідні компоненти Форми: прапорці, текстове поле чи поле зі списком.

Якщо встановлено Поле зі списком, заповнюємо поле:

а) клацаємо по потрібному компоненту лівою кнопкою миші, щоб виділити;

б) клацаємо по компоненту правою кнопкою мишки і вибираємо у меню, що випаде, Властивості;

в) На панелі «Параметри поля зі списком», що з’явиться, заносимо Елементи списку, натискуючи на кнопку «Добавити» (Рис. 5).


Рис. 5. Панель Елементи поля зі списком.

КРОК 4: По завершенню складання тесту обов’язково натискуємо на панелі «Форми» (Рис. 4) кнопку «Захист форми» (у вигляді замка), інакше тест не буде працювати.

Тести у Microsoft Word з Елементами керування

Щоб створити складніші форми, можна використати елементи керу-вання форми на панелі інструментів Елементи керування (Рис. 6), які є елементами ActiveX. Така форма здатна самостійно аналізувати роботу користувача, оцінювати її тощо. Але щоб працювати з такими елементами керування, потрібно володіти мовою програмування Microsoft Visual Basic для додатків (VBA). Елемент керування, наприклад, прапорець або кнопка, який пропонує користувачам різні можливості або запускає макрос чи сценарій для автоматичного виконання певного завдання. Макроси для елемента керування можна написати за допомогою мови Visual Basic для додатків (Microsoft).

Рис. 6. Панель Елементи керування.


Велику користь учителю й учням приносять електронні варіанти іс-торичних документів, літературних текстів, ілюстрацій або навіть цілих підручників.

На жаль, учителям у переважній більшості випадків приходиться самостійно виготовляти такі електронні посібники, що займає велику частину часу. Технологія їх створення надзвичайно проста: сканування відповідних текстових документів та послідуюче їх збереження у електронному варіанті, краще у форматі HTML, вставляючи гіперпосилання. Користуватися такими документами досить зручно. Крім того, при потребі необхідний фрагмент можна завжди скопіювати чи розмножити.

У нашій школі вчителі гуманітарного профілю при виготовленні електронних посібників з метою економії часу об’єднують свої зусилля наступним чином: на спільному засіданні методичних об’єднань визначається список фрагментів творів, документів, картин, творів образотворчого мистецтва, схем, графіків, рисунків та іншої наочності. Потім розподіляється конкретна робота між окремими вчителями. На декількох шкільних сканерах та тих, які мають вчителі вдома за навчальний рік вдається виготовити чимало корисних електронних наочних посібників. Шкільний каталог таких посібників і самі посібники є загальнодоступним як для вчителів, так і для учнів.

Учні такі електронні посібники широко використовують при підготовці шкільних рефератів, написанні наукових робіт по МАН тощо.

2. Власні розробки навчально-контролюючих програм

Незначна частина вчительського загалу у вільний від роботи час займається програмуванням, створюючи власні програмні продукти навчального характеру. До цієї когорти належить і автор, який має досвід створення таких програм на мові Delphi з 1996 року. 

Спочатку Програма Тестування Знань «Учень» (ПТЗ «Учень») створювалась з метою оптимізації робочого часу вчителя, усунення рутинної складової при перевірці виконаних завдань у ході проведення тематичного оцінювання знань, умінь і навичок учнів з історії та правознавства. Але в процесі її доробки вона вдосконалювалася і доповнювалася. На сьогодні ПТЗУ-02 спроможна виконувати не тільки функції контролю, а й бути навчаючою і може бути використана з будь-якого предмета. 

Автор не переслідував цілей створення оригінального за інтерфейсом і можливостями продукту. Навпаки, переважало прагнення створити максимально просту, зручну в користуванні і в той же час насичену функціональними можливостями навчальну-контролюючу програму (Рис. 4).

Рис. 4. Програма Тестування Знань (ПТЗ «Учень»)

Головними особливостями ПТЗ «Учень» є:

– зручний інтерфейс (максимально наближений до Microsoft Word);

– спливаючі підказки дозволяють новачку опанувати програмою з першого разу;

– демонстрація завдань різних рівнів складності – від початкового та середнього (запам’ятовування й розуміння) до достатнього (застосування знань) й високого (перенесення знань в нестандартну ситуацію);

– можливість використання відео- та аудіофрагментів, таблиць, малюнків, схем, карт, математичних формул тощо;

– можливий запис супроводу тесту власним голосом; 

– тільки в цій програмі можливе використання будь-яких математичних формул, символів (математики оцініть!);

– висвітлення завдань та варіантів відповідей у випадковому порядку, що унеможливлює «підглядання» і «списування» чужих відповідей;

– чітке обмеження часу на виконання кожного завдання та забезпечення візуального контролю з боку учня за перебігом часу;

– на будь-якому етапі тестування учень бачить свої проміжні результати (оцінка «поки що – … балів» та відсоток правильних відповідей);

– реалізація можливості скористатися підказкою («шпаргалкою») або навіть підручником, але при цьому оцінка за правильну відповідь зменшуються в чотири рази;

– програма озвучена і спілкується з учнем голосами казкових персонажів;

– компактність тестів: розмір тесту з 30 запитань, які містять ілюстрації, знаходиться в межах 1,3МБ, без ілюстрацій – 50-100 КБ, що дозволяє їх вільно переносити на інший комп’ютер на простій дискеті.

Робота з програмою розпочинається із завантаження потрібного тесту. Користувач натискує кнопку Тести, а потім вибирає із спливаючого меню (аналогічно до Word) тест, назву якого оголошує вчитель. Назва тесту повністю відповідає назві розділу, знання з якого тестуються.

Рис. 5. Завантаження тесту.

Рис. 6. Кадр із тесту по темі «Країни Азії, Африки, Латинської Америки у 1945-60 рр.»

Програма ПТЗУ «Учень» містить декілька функціональних вікон (Рис. 6): 

– зверху – Головне меню;


– у лівому вікні демонструється запитання або запитання + фрагмент документу; у правому вікні – ілюстрація (відео, карти, схеми, діаграми, портрети тощо). Потрібно зауважити, що послідовність запитань і розташування варіантів відповідей на панелі забезпечуються програмою у випадковому порядку, що абсолютно унеможливлює «підглядання» чи «списування»;

– в нижній частині містяться варіанти відповідей (до десяти), з з яких один чи декілька потрібно вибрати. Тут же знаходиться таймер (падаючий стовпчик і цифровий зворотний відлік часу у секундах, який відведено для пошуку відповіді на те чи інше питання). Вибір варіанту (варіантів) відповіді здійснюється клацанням по ній лівою клавішею «мишки» – з’являється чи зникає прапорець;

– у самій нижній частині розміщені: кнопка Наступне питання, за допомогою якої учень переходить до наступного питання (якщо час на відповідь вийшов, програма вибачається і самостійно пропонує інше завдання, відповідь у цьому випадку оцінюється нулем);

– зона Оцінювання результатів, яка видає проміжні й кінцеві результати тестування. Крім того, кожна правильна, частково правильна чи неправильна відповідь голосами казкових персонажів оцінюється вербально (підхвалювання, підбадьорювання, пропонується краще зосередитися тощо) й візуально, наприклад – .

– Кнопка Протокол дає можливість по завершенню тестування переглянути хід виконання учнем роботи, звернути увагу на допущені помилки, тобто самостійно її проаналізувати (Рис. 8). Протокол під прізвищем учня постійно буде зберігатися у папці Протоколи і може у будь-який інший раз бути викликаним і переглянутим користувачем чи вчителем. Для цього досить натиснути в головному меню кнопку Протоколи . Це створює чудову можливість для одержання вчителем узагальнюючої інформації про ступінь оволодіння класом знаннями, уміннями й навичками з теми (як на індивідуальному рівні, так і на рівні всього класу). Через непоодинокі випадки збоїв у локальній мережі автор на даний час відмовився від ідеї здійснення автоматизованого аналізу результатів. На сьогодні це досягається шляхом збору протоколів з кожного комп’ютера та аналізу їх за допомогою програми Microsoft Excel.


Рис. 8. Протокол роботи учня над тестом.

Програма не допускає варіанту безнадійності для учня під час роботи над тестом. Якщо учень сумнівається, чи не знаходить правильної відповіді, він може скористатися «шпаргалкою», натиснувши на кнопку Головного меню Підказка. (Рис. 9)


Рис. 9. Підказка.

Текст підказки ніколи не буде закривати собою запитання й відповіді. Програма самостійно розташує його на панелі у зручному для учня місці. Учень може також самостійно її перемістити на панелі так, як йому зручніше, клацнувши лівою клавішею «мишки» по вибраному на панелі місці.

У цьому випадку, при правильній відповіді, програма її оцінить 3 балами (за 12-бальною системою). Легко помітити, що користувач може, скориставшись підказками на всі запитання, одержати позитивний бал за роботу (3 бали). Автор вважає, що це є достойною винагородою за те, що учень все ж таки прочитав запитання й відповіді, навіть здійснив їх примітивний аналіз і, як результат, має уявлення про тему, яка розглядалася на протязі останніх уроків.

По закінченню учнем роботи програма повідомляє учня про оцінку й пропонує повідомити його вчителю та переглянути протокол тестування. Для забудькуватих, що не внесли свого прізвища й імені перед початку тестування в спеціальне поле, пропонується негайно це зробити. Це обов’язково, якщо ми бажаємо у майбутньому переглянути протокол роботи конкретного учня з конкретної теми. Якщо це проігнорувати, програма запише протокол у файл подібно до Word, наприклад, «Протокол1_Українська революція».

Якщо оцінка, одержана учнем за виконання тесту, знаходиться в межах 8-11 балів, програма «нагороджує» його уривком з мультфільму чи «класною» піснею. Кількість мультфільмів досить велика, вибираються вони програмою випадковим шляхом (Рис. 10).


Рис. 10. Оцінювання результатів тестування

Крім контролю за рівнем знань, умінь і навичок учнів, програма ПТЗ «Учень» достатньо успішно справляється з функціями навчання.

Безпосередньо працюючи з програмою, можна самостійно підготуватися до наступного тестування. Такий варіант виникає, якщо учень пропустив значну кількість уроків або не має необхідного підручника.

При натисканні на кнопку Підручник Головного меню програма завантажує (методом пошуку і відбору) весь необхідний навчальний матеріал з конкретної теми чи розділу (скорочений варіант підручника, контрольні запитання, історичні документи тощо) (Рис. 11). Користувачу залишається все це переглянути, опрацювати, пошукати відповіді на контрольні запитання. Вже потім можна переходити до етапу тестування.

Рис. 11. Фрагмент електронного підручника.

На сьогодні це не найкращий варіант навчально-контролюючої програми. Тут немає захоплюючих ігрових елементів, цікавих композицій навчального сюжету, вражаючого уяву дизайну тощо. Подібні програми складаються цілими авторськими колективами і їхня розробка здійснюється тривалий час. Тому автор залишає це на майбутнє. 

Для забудькуватих користувачів. По завершенню роботи учень намагається закрити програму. Але цього ніколи не відбудеться, доки не буде збережено протокол тестування (Рис. 12).


Рис. 12. Контроль за обов’язковим збереженням результатів тестування

3. Підготовка тестових завдань

Тестові завдання виготовляються за допомогою програми Розробник тестів «Учитель» (Рис. 13).

Особливості Розробника тестів:

– дизайн форми тесту абсолютно відповідає ПТЗ «Учень», що дає можливість бачити, яким він буде перед учнем;

– інтерфейс програми є максимально наближеним до програм Microsoft Office;


Рис. 13. Програма «Розробник тестів».

– форматування тексту у запитаннях, які вводяться до лівого вікна, здійснюється аналогічно до Microsoft Office Word (шрифт, розмір, колір, розташування, абзац, інтервал, маркірований список тощо);

– текст вводиться безпосередньо у вікні або ж копіюється до вікна з будь-якого текстового редактора;

– можна вставляти відеофрагменти, аудіофрагменти, таблиці, графі-ки, малюнки та інші графічні об’єкти;

– до кожного запитання у відповідні поля вносяться: бали за правильну відповідь (запитання початкового рівня оцінюються 1 балом, достатнього – 2 балами, високого – 3 балами), час на виконання завдання у секундах. Програма автоматично підсумовує загальну кількість запитань різного рівня а також загальний час на виконання уже введених запитань. Останнє необхідно контролювати, щоб не вийти за розумні межі часу, який відводиться на виконання тесту;

– варіанти відповідей вносяться просто: розробник натисканням кнопки Варіанти відповідей викликає відповідне вікно, у яке безпосередньо і вносяться відповіді (Рис. 14). Одночасно із введенням, на головній формі спочатку з’являється новий прапорець, а потім – текст. Відповіді автоматично нумеруються, але програма це не враховує, нумерація потрібна користувачу, щоб випадково не вийти за межі максимальних 10 варіантів відповідей. У противному разі вони просто будуть проігноровані;


Рис. 14. Вікно Варіанти відповідей

– після натискання кнопки Підказка Головного меню аналогічним способом вводиться текст підказки;


Рис. 15. Вікно Підказка.

– готовий малюнок вставляється до правого вікна натисканням кнопки  Малюнок;

– програма автоматично розпізнає зареєстрований на комп’ютері сканер і запускає його кнопкою Сканер;

– програма пам’ятає останні 5 тестів, з якими працював користувач, і може їх завантажити при необхідності;

– повний текст тесту можна роздрукувати на принтері;

– перед переходом до нового запитання, або при виході з програми, програма перевіряє всі наявні запитання, виявляє помилки (пропущена кількість балів, не виставлено час, не введено варіантів відповідей тощо) і повідомляє користувача, пропонуючи ліквідувати ці помилки;

– подібно до Word інтерфейс Головного меню програми можна на-лаштовувати довільно (Рис. 16) – міняти місцями елементи меню, виносити їх у будь-яке місце на формі. При виході з програми настройки зберігаються.


Рис. 16. Налаштовування Головного меню за бажанням користувача.

Звичайно, у комп’ютерного навчання є чимало опонентів, які стверджують, що будь-яка, навіть найдосконаліша програма не здатна замінити «живого» викладача, що наділений емоціями, ерудицією, життєвим досвідом, широким спектром загальних знань та здатний реагувати відповідно до ситуації. Але ж мова йде не про повне заміщення вчителя машиною у здійсненні навчання, а лише про автоматизацію деяких його рутинних завдань. Окрім цього, практично всі вчені, що досліджували питання інформатизації та комп’ютеризації освіти, сходяться на тому, що використання інформаційних технологій у навчанні значно підвищує інтерес, а отже, й мотивацію учнів до вивчення предмета.


З питань одержання Програми тестування знань учнів та Розробника тестів звертайтесь за електронною адресою: mykuncevo@gmail.com


Категорія: Мої статті | Додав: Nicolaj (20.02.2011)
Переглядів: 2677 | Коментарі: 1 | Рейтинг: 5.0/3
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *:
Пошук
Реклама

Copyright Кунцівська ЗОШ I-III ступенів © 2018